הדברה ביולוגית משולבת מתבססת על ניטור שבועי בשדה של מזיקים, אויבים טבעיים ומחלות. מאחר ולב ההדברה המשולבת הוא הפיקוח בשדה, מעסיקה ביו-בי עשרות פקחים שהתמחו בהגנת הצומח וביישום נכון של של אויבים טבעיים. פקחי ביו-בי נהנים מגיבוי בעזרת צוות מקצועי בכיר וזוכים להשתלמויות תקופתיות ולהדרכה שבועית.

מנהל כללי של שירותי שדה
משה כהן
נייד 054-5640911, דוא"ל: [email protected]

שירותי שדה בכיר והדרכה
שאול אביאל
נייד: 054-5640904. דוא"ל: [email protected]

שירותי שדה בכיר ורפרנט הדברה ביולוגית בגידולים אורגניים
אבי פרייזלר
נייד: 054-5640713. דוא"ל: [email protected]

שירותי שדה בכיר ורפרנט האבקה ונשירים
נדב נהלוני
נייד: 054-5640878. דוא"ל: [email protected]

שירותי שדה בכיר ורפרנט עגבניה
עמית שדה
נייד: 054-6745351. דוא"ל: [email protected]

שירותי שדה בכיר, מדריך אזורי בבקעה
ואחראי שירותי האבקה בערבה
שאול גינזברג
נייד: 054-5640878. דוא"ל: [email protected]

אחראי IPM באזור הערבה הדרומית.
לס ויסוקר
נייד: 0546-745326. דוא"ל: [email protected]

מנהל מרחב צפון וערבה
ארז טיקוצ'ינסקי
נייד: 054-3028454. דוא"ל: [email protected]

מנהל מרחב דרום
אביאל טוקר
נייד: 054-5640710. דוא"ל: [email protected]