'ביו-בי', כחברה מובילה בגידול ויישום של מאקרו-אורגניזמים מועילים בחקלאות, מחויבת להימצא בחוד החנית של המחקר והפיתוח בתחומי האבקה טבעית והדברה ביולוגית/משולבת.
אשר-על-כן, אנו, צוות המחקר והפיתוח של 'ביו-בי', רואים עצמנו מחויבים למשימות הבאות

  • לחפש ולאתר גידולים פוטנציאלים חדשים להאבקה על-ידי דבורי הבומבוס.
  • לזהות מוצר/מוצרים חדשים בתחום ההדברה הביולוגית המאקרוביאלית לחיזוק ועיבוי חבילת המוצרים הקיימת.
  • לפתח פרוטוקול גידול המוני למדבירים ביולוגים חדשים ובבוא העת להכין את התשתית הטכנולוגית להעברת מוצרים אלה משלב האב-טיפוס לשלב הייצור התעשייתי.
  • לתת גיבוי רצוף ועקבי לגידול ההמוני של המוצרים הקיימים מתוך מטרה לייעל את תהליכי הגידול ולהביא למוצר טוב יותר ואמין יותר.
  • לתת גיבוי רצוף ועקבי לשרות השדה בכל הקשור לשיפור היישום של המוצרים בשטח ובמיוחד בשיטות אריזה ומשלוח, באופן פיזור המוצרים ומינונם, בשילוב המוצרים עם חומרי הדברה.
  • לתת מענה אמין לבעיות בלתי צפויות שצצות בשדה במהלך יישום האבקה על-ידי דבורת הבומבוס או הדברה ביולוגית/משולבת.
  • להוביל ולקדם תהליכי בקרת איכות ואבטחת איכות בתחומי הייצור, אריזה, אחסון והובלה/משלוח של המוצרים השונים.
  • לייצג את 'ביו-בי' באופן איכותי ומקצועי כלפי לקוחות ועמיתים למקצוע בארץ ובחו"ל.
  • לשמש מוקד משיכה לכוח אדם צעיר שירענן דרך-קבע את השורות.
  • להוות מקור סיפוק וגאווה לעוסקים במלאכה.