Facebook iconעקבו אחרינו בפייסבוק

נשירים

NP Karaיתרונות דבורת הבומבוס בהאבקת עצי פרי נשירים

1. פועלת גם בטמפרטורה נמוכה מ-15°C (סף תחתון לפעילות דבורת הדבש).
2. עובדת במהירות ומבקרת מספר גבוה של פרחים לזמן נתון.
3. לא מעבירה אינפורמציה לשאר הדבורים בכוורת על גילוי מקור חדש של צוף/אבקה אטרקטיבי.
4. טווח הפעילות של דבורי הבומבוס הוא כמה מאות מטר בלבד מהכוורת.
5. בעלת גוף גדול, הנושא הרבה מאוד גרגרי אבקה.
6. כל ביקור שלה מלווה במגע עם הצלקות.

דובדבן

הכנסת דבורי בומבוס להאבקה בדובדבן מבטיחה פעילות האבקה גם באקלים קר וסגרירי.

שיפור היבול וגודל הפרי באגס באמצעות דבורי בומבוס

האבקה בבומבוס אינה מפריעה לפעילות דבורי דבש באגס.

Bombus2

האבקה בבומבוס מגדילה את מספר הזרעים לפרי ואת כמות היבול באגס.

לסיכום: אחרי 6 שנות ניסויים עם דבורי בומבוס באגס נראה שזהו אכן טיפול חשוב והכרחי לשיפור ההאבקה, במיוחד כאשר האביב איננו יציב והטמפ' השוררות במהלך הפריחה עלולות להיות נמוכות מ-15° ומלוות בעננות, רוחות, גשמים וכו'.

שיפור היבול וגודל הפרי בתפוח באמצעות דבורי בומבוס
Bombus4

הקשר בין מספר הזרעים לקוטר הפרי רמ"גש 2011
Bombus3
Bombus5

  • האבקה באמצעות דבורת הבומבוס מגדילה את מספר הזרעים בפרי.
  • קוטר הפרי ואיכותו עולים ככל שמספר הזרעים גדול יותר.
  • האבקה באמצעות דבורת הבומבוס מגדילה באופן משמעותי את היבול בחלקה.
  • תוספת דבורי הבומבוס תרמה לשיפור הפוריות בשתי דרכים:
  1. הגברת החנטה מובילה להעלאת מספר הפירות לעץ.
  2. העלאת מספר הזרעים בפרי מובילה הגדלת הפרי.

מקור: מתוך דוחו"ת מחקר אגס ותפוח 2006-2011 פרופ' רפי שטרן וחוב' מו"פ צפון.
מידע נוסף והנחיות

  • זמן הכנסת כוורות לשטח – כשבוע לפני תחילת הפריחה .
  • מינון כוורות מומלץ – כוורת אחת לדונם (כתגבור ל HB).
  • את הכוורת ניתן להעביר בין הגידולים על-פי זמני הפריחה השונים ( דובדבן>אגס>תפוח)
  • האבקה באמצעות דבורת הבומבוס יעילה גם במטעי שזיף, מישמש, אוכמניות ושקדים.

למידע נוסף פנה אלינו כאן

לקריאה בברושור לחצו כאן