Facebook iconעקבו אחרינו בפייסבוק

עגבניה

האבקה טבעית בעגבניההפרח, האבקה והפריה

 • לעגבנייה (Lycopersicon esculentum) פרח דו-מיני המכיל אבקנים ועלי גם יחד. לפרח 6 עלי כותרת צהובים ו 6 אבקנים אשר מתאחדים באזור המאבקים ליצירת קונוס סביב העלי. עמוד העלי יכול להיות קצר או ארוך מקונוס האבקנים תלוי בזן, תנאי מזג אויר,אורך יום, עוצמת אור והזנת הצמח.
 • פרח העגבניה הינו בעל כושר האבקה עצמית, היינו תלוי באבקה שלו עצמו. תיתכן גם האבקה זרה אך החנטה לא תהיה שונה בין האבקה עצמית לזרה. כאשר הפרח עובר ניעור נשפכת האבקה לתוך קונוס האבקנים ונוחתת על הצלקת שבראש עמוד העלי. במצב של עמוד עלי חבוי בתוך הקונוס יש סיכוי למפגש תקין בין האבקה לצלקת ואילו במצב של עמוד עלי בולט אל מחוץ לקונוס קיים קושי רב יותר לאבקה לפגוש את הצלקת. פרח העגבנייה חסר צוף לחלוטין.
 • דבורת הבומבוס מסוגלת לנער את פרח העגבנייה בעזרת מנגנון "הרעדה" (buzz pollination) בו היא מתמחה.
 • במבנה שבתוכו אין משב אוויר והלחות גבוהה יחסית לשטח הפתוח, זקוק פרח העגבנייה לניעור והוא מואבק, אפוא, בצורה אופטימלית על-ידי דבורת הבומבוס. פעולת הניעור על-ידי דבורת הבומבוס עדיפה על-פני כל חלופה ידנית אחרת דוגמת "דבורה חשמלית", סילון אויר ממרסס מפוח והורמונים.

הכוורת

כוורת סטנדרטית עבור עגבניה מכילה בשער המפעל,מלכה אחת וכמה עשרות פועלות, גלמים, ולדות (זחלים)וביצים. הכוורת אינה מכילה זכרים.זוהי מושבה חזקה בעלת משך חיים של כ-5-10 שבועות. תמיסת מי-סוכר מסופקת לכוורת כתחליף לצוף החסר בפרחי העגבנייה. מערכת "נס-בי" הממוקמת בתחתית הכוורת מספקת ברציפות את מי הסוכר, שכה חיוניים לתיפקוד הכוורת, לאורך כל תקופת שהייתה בחממה. מערכת זו הינה maintenance-free – אינה זקוקה לכל תחזוקה או טיפול.

מינון ותיזמון

 • במבנה עגבניה מספקת כוורת סטנדרטית האבקה לכ- 2.5-2 דונם למשך 10-5 שבועות.
 • מספר הכוורות המוצבות ליחידת שטח משתנה בהתאם לזן/טיפוס העגבנייה ועוצמת הפריחה שלו. הכוורות הראשונות שמוצבות במבנה מהוות את "אוכלוסית הבסיס" ובהמשך מוכנסות כוורות נוספות ו/או מוחלפות ישנות בחדשות בהתאם לצורך, כל זאת במסגרת מתן שרותי האבקה על-ידי המפעל.
 • דבורי הבומבוס יוכנסו לגידול על-פי-רוב החל מהתפרחת הראשונה הטעונה אבקה פוריה ועד לסיום הפריחה של התפרחת האחרונה הרלבנטית לקטיף.

הצבת הכוורת במבנה

עם קבלתה של הכוורת יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצב את הכוורת במקום בולט במבנה, מאוורר דיו (בחורף ובקיץ) ומוצל (בתקופת החום). בכל מצב חשוב שהכוורת לא תחשף לקרינת שמש ישירה. הכוורת מונחת על עמוד תומך שתוכנן ויוצר במיוחד למטרה זו. מרח סביב העמוד(בגובההשליש התחתון שלו) פס של דבק לוכד חרקים על-מנת למנוע גישת נמלים לכוורת. אלה עלולות להביא לאי-שקט במושבה.
 • וודא שהאזור בסביבתה המיידית של הכוורת יישאר נקי מצמחיה. דאג לכך לאורך כל תקופת הגידול על-ידי כיוון הצמחים שסמוכים לכוורת באמצעות חוטי ההדליה. באם ניתן, הבטח שעלווה תצל על הכוורת.
 • לאחר שהיצבת את הכוורת תן למושבה בתוכה "להירגע".
 • כעבור מספר דקות פתח בזהירות את חור היציאה על-ידי הרמת התריס שחוסם אותו. הדבורים תצאנה מהכוורת ותתחלנה ב-"תעופת התמצאות" שתעניק להן מאוחר יותר את היכולת למצוא דרכן חזרה לקן ללא בעיות.
 • כוורת שמוצבת סמוך לשקיעת החמה, אין לפתוח אותה אלא בבוקר שלמחרת.
 • בכל מקרה אין לשנות את מיקומה המקורי של הכוורת אלא בהתייעצות עם מדריך המפעל ולאחר הפעלת מתקן "שובי-בי".
 • בשלושת הימים הראשונים, עד לכניסתה של הכוורת לפעילות מלאה, יש להאביק כגיבוי עם דבורה חשמלית או מרסס מפוח או הורמונים. הגיבוי הידני יופסק רק לאחר כניסת הדבורים לפעילות מלאה ובתאום עם מדריך המפעל.
 • בדבר הנחיות ספציפיות לקראת כל עונה יש להיוועץ במדריך ולעיין בדפי מידע נפרדים שיופצו  למטרה זו.

שרות-שדה

בעגבנייה נקל לראות את תוצאות הביקור של דבורת הבומבוס בפרח בתוך שעות ספורות. על קונוס האבקנים של הפרח נותר כתם בגוון חום-חלודי. סימן זה בולט לעין ואינו מותיר ספק באשר לאיכות המעולה של העגבניה שתיתפתח מפרח זה. המעקב אחר פעילות הדבורים ומצבה כוורות ייעשה בשלוש דרכים:
האחת, בדיקת פרחים פתוחים, או כאלה שסיימו פריחתם, לסימן הביקור של דבורת הבומבוס (ראה לעיל).
השניה, תצפית ישירה על ביקורים של דבורי בומבוס בפרחים.
השלישית, תצפית על כניסה ויציאה של פועלות מהכוורת. בכוורת תקינה ניתן להבחין בכ- 5 כניסות ויציאות במהלך 10 דקות. צבע צמידות האבקה על פועלות שנכנסות טעונות הוא צהוב בהיר.
שתי הבדיקות האחרונות צריכות להתבצע בשעות שיא הפעילות של הדבורים.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן