Facebook iconעקבו אחרינו בפייסבוק

פלפל

האבקה טבעית בפלפלהפרח, האבקה והפריה

 •  לפלפל המתוק (Capsicum annuum) פרח בעל 7-5 עלי כותרת בצבע לבן, ירקרק ובזנים מסוימים סגול. הפרח דו-מיני, בעל יכולת האבקה עצמית, מייצר אבקה וצוף למכביר והוא חסר ריח. בפלפל המתוק מופיע בדרך כלל פרח יחיד לכל מפרק. המאבקים נישאים על זירים שצמודים לבסיס הכותרת ומספרם כמספר עלי הכותרת. בכל מאבק יש שתי לשכות הנפתחות לאורכן. זמן הפתיחה תלוי בטמפרטורה, בטמפרטורות נמוכות מתעכבת פתיחת המאבקים ושחרור האבקה. חמישה ימים לאחר פתיחת המאבקים נושרת הכותרת עם האבקנים. בפרח תקין ניתן למצוא בין 50,000 ל- 140,000 גרגרי אבקה (תלוי בזן). חיוניות האבקה נפגעת ככל שעולה הטמפרטורה ובחודשים חמים כמו אוגוסט עלולה עד כמחצית מכמות גרגרי האבקה להתנוון בזנים מסוימים עקב טמפרטורה גבוהה. כושר הנביטה המיטבי של אבקת פרחי פלפל הוא בסביבות 25ºc .
 • דבורי הבומבוס מבקרות היטב את פרח הפלפל ומביאות להאבקה עצמית או זרה. מחקרים של השנים האחרונות הצביעו באופן מובהק על תרומה של דבורי הבומבוס במבנים לא מחוממים שהתבטאה בהקדמת הניבה ובהגדלת היבול הכללי וליצוא.

הכוורת

 • למרות שפרח הפלפל מכיל צוף, כמותו אינה תמיד מספקת להתפתחות מושבת הבומבוס. לפיכך מי הסוכר מסופקים לכוורת כמקובל.
 • כוורת סטנדרטית לפלפל מכילה, בשער המפעל, מלכה אחת וכמה עשרות פועלות, גלמים, ולדות (זחלים) וביצים. הכוורת אינה מכילה זכרים. זוהי מושבה חזקה בעלת משך חיים של 5-10 שבועות.

מינון ותזמון

 • מראשית הפריחה הרלבנטית (בגמר הקיטום של הפרחים הראשונים), כאשר קצב הופעת הפרחים הולך ועולה, יש להכניס כוורת ל- 2-1 דונם. בשלב מאוחר יותר, עם הירידה ההדרגתית בפריחה, ניתן לדלל את רמת דבורי הבומבוס עד לכוורת אחת ל- 5-4 דונם.
 • במצב של פחות מפרח אחד בממוצע לצמח יש להוציא את הדבורים מהשטח בשל החשש לביקורי-יתר של הפועלות בפרחים המעטים יחסית, תופעה שעלולה להביא לשריטות על הפרי באזור הפיטם.
 • מומלץ להשתמש בדבורי הבומבוס ממחצית ספטמבר ועד דעיכת הפריחה, במבנים לא מחוממים, ראשית-אמצע דצמבר (תלוי בזן ובמועד השתילה). אמנם מחקר אחרון הראה שהתרומה העיקרית של דבורת הבומבוס התבטאה בשליש הראשון של תקופת ההאבקה, אך רצוי מאוד להחזיק את הדבורים למשך כל תקופת הפריחה הרלבנטית משום השונות שבין הזנים, המבנים והאזורים בהם ניתנים שירותי ההאבקה.
 • עם התחדשות הפריחה הנורמלית באביב יש לשקול המשך שימוש בדבורת הבומבוס להאבקה בהתאם לייעוד הפרי (יצוא או שוק מקומי) ולמועד הפסקת הגידול/הקטיף.

הצבת הכוורת במבנה

עם קבלתה של הכוורת יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצב את הכוורת במקום מסומן במבנה, מאוורר דיו (בחורף ובקיץ) ומוצל (בתקופת החום). בכל מצב חשוב שהכוורת לא תיחשף לקרינת שמש ישירה.
 • הכוורת מונחת על עמוד תומך שתוכנן ויוצר במיוחד למטרה זו. מרח סביב העמוד (בגובה השליש התחתון שלו) פס של דבק לוכד חרקים על-מנת למנוע גישת נמלים לכוורת. אלה עלולות להביא לפגיעה במושבה.
 • וודא שהאזור בסביבתה המיידית של הכוורת יישאר נקי מצמחיה. דאג לכך לאורך כל תקופת הגידול על-ידי כיוון הצמחים שסמוכים לכוורת באמצעות חוטי ההדליה. באם ניתן, הבטח שעלווה תצל על הכוורת.
 • לאחר שהצבת את הכוורת תן למושבה בתוכה "להירגע". כעבור מספר דקות פתח בזהירות את חור היציאה על-ידי הרמת התריס שחוסם אותו. הדבורים תצאנה את הכוורת ותתחלנה ב-"תעופת התמצאות" שתעניק להן מאוחר יותר את היכולת למצוא דרכן חזרה לקן ללא בעיות. כוורת שמוצבת סמוך לשקיעת החמה, אין לפתוח אותה אלא בבוקר שלמחרת.
 • בכל מקרה אין לשנות את מיקומה המקורי של הכוורת אלא בהתייעצות עם מדריך המפעל ולאחר הפעלת מתקן "שובי-בי".
 • בדבר הנחיות ספציפיות לקראת כל עונה יש להיוועץ במדריך ולעיין בדפי מידע נפרדים שיופצו למטרה זו.

שרות-שדה

 • כמות האבקה שנותרת במאבקים שבפרח היא הסימן החזותי לביקור דבורי הבומבוס: מאבקים מרוקנים ואבקה מפוזרת על עלי הכותרת מצביעים על רמת ביקורים ופעילות נאותה. במצב כזה אפשר גם להבחין בגרגרי אבקה המפוזרים על צלקת העלי.
 • המעקב אחר פעילות הדבורים ומצב הכוורות ייעשה בשלוש דרכים: האחת, תצפית ישירה על ביקורים של דבורי בומבוס בפרחים; השניה, תצפית על כניסה ויציאה של פועלות מהכוורת. בכוורת תקינה ניתן להבחין בכ- 5 כניסות ויציאות במהלך 10 דקות. צבע צמידות האבקה על פועלות שנכנסות טעונות הוא לבן-קרם; שתי הבדיקות שהוזכרו צריכות להתבצע בשעות שיא הפעילות של הדבורים בבוקר. השלישית, בדיקת פרחים פתוחים לסימני ביקור של דבורת הבומבוס (ראה לעיל). כאן יושם דגש על אבחון-בזמן של ביקורי-יתר שיתבטאו בסופו של דבר בשריטות על החלק העליון של השחלה.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן