Facebook iconעקבו אחרינו בפייסבוק

קישוא

NP Kishuהפרח, האבקה והפריה

 • לקישוא (Cucurbita pepo) פרח בעל 5 עלי גביע ו- 5 עלי כותרת צהובים. הפרח חד-מיני כאשר הפרחים הזכריים והנקביים נמצאים על אותו הצמח. הפרח הנקבי ניתן לזיהוי בקלות על-ידי הימצאות שחלה תחתית בין העוקץ ועלי הגביע הדומה בצורתה לפרי מוקטן. הפרחים הזכריים ערוכים בקבוצות והנקביים בודדים. הפרחים הנקביים בעלי עמוד עלי קצר ו – 3 צלקות.
 • בדרך כלל על כל צמח יש יותר פרחים זכריים מנקביים, והפרחים הזכריים מופיעים מספר ימים לפני הופעת הפרחים הנקביים.
 • שני הפרחים מייצרים צוף בכמויות גדולות מאד אך רק הפרח הזכרי מייצר אבקה.
 • הפרחים גדולים מאד ונפתחים מיד עם הזריחה לשעות ספורות בלבד. הפרח הנקבי פתוח בדרך כלל רק יום אחד.
 • צורת הפרי ומשקלו מושפעים מכמות האבקה שעל הצלקת. ביקור אחד של דבורת דבש אינו בהכרח מספק, במיוחד כשזו יכולה להגיע לצוף מבלי לבוא במגע עם הצלקת. לעומת דבורת הדבש, מסוגלת דבורת הבומבוס, בשל גודלה, לבוא במגע עם הצלקת בו-בזמן כשאוספת צוף.
 • הפועלות של דבורת הבומבוס שמבקרות בפרח אוספות את האבקה על שערות גופן תוך כדי מעוף מפרח לפרח. הפועלות מאבדות את גרגרי האבקה כאשר הן מנסות להוריד את הגרגרים מגופן לתוך סלי האבקה שברגליהן האחוריות, היות שגרגרי האבקה בקישוא גדולים יחסית ודביקים. כתוצאה מכך הדבורים אינן מצליחות לאסוף כמות מספקת של אבקה אל הקן. לפיכך, על מנת לסייע בהתפתחות המושבה, יש להוסיף אבקת פרחים בכמות של 1 כפית ליום.

הכוורת

 • היות ופרח הקישוא עתיר צוף, מיושמת כוורת דבורי הבומבוס עם מי סוכר מועטים המספיקים רק לזמן המשלוח. הרמה הטבעית של הצוף בגידול יש בה כדי לתמוך בהתפתחות תקינה של המושבה.
 • כוורת סטנדרטית עבור קישוא מכילה, בשער המפעל, מלכה אחת וכמה עשרות פועלות, גלמים, ולדות (זחלים) וביצים. הכוורת אינה מכילה זכרים. זוהי מושבה חזקה בעלת משך חיים של 5-10 שבועות.

מינון ותזמון

 • יש להשתמש בכוורת ל- 2-1 דונם. הניסיון מלמד שזהו טווח האבקה אופטימלי לכוורת בהרכב שתואר לעיל.
 • יש להציב את הכוורת עם ראשית הופעת הפרחים.

הצבת הכוורת במבנה

עם קבלתה של הכוורת יש לבצע את הפעולות הבאות:

 • הצב את הכוורת במקום בולט במבנה, מאוורר דיו (בחורף ובקיץ) ומוצל (בתקופת החום). בכל מצב חשוב שהכוורת לא תיחשף לקרינת שמש ישירה.
 • הכוורת מונחת על עמוד תומך שתוכנן ויוצר במיוחד למטרה זו. מרח סביב העמוד (בגובה השליש התחתון שלו) פס של דבק לוכד חרקים על-מנת למנוע גישת נמלים לכוורת. אלה עלולות להביא לאי-שקט במושבה.
 • יש לעגן את הכוורת לתושבת שלה. זאת משום שבהעדר מיכל מי הסוכר הכוורת קלה יחסית ועלולה, לפיכך, להיטלטל וליפול.
 • וודא שהאזור בסביבתה המיידית של הכוורת יישאר נקי מצמחיה. דאג לכך לאורך כל תקופת הגידול על-ידי כיוון הצמחים שסמוכים לכוורת באמצעות חוטי ההדליה. באם ניתן, הבטח שעלווה תצל על הכוורת.
 • לאחר שהצבת את הכוורת תן למושבה בתוכה "להירגע". כעבור מספר דקות פתח בזהירות את חור היציאה על-ידי הרמת התריס שחוסם אותו. הדבורים תצאנה את הכוורת ותתחלנה ב-"תעופת התמצאות" שתעניק להן מאוחר יותר את היכולת למצוא דרכן חזרה לקן ללא בעיות. כוורת שמוצבת סמוך לשקיעת החמה, אין לפתוח אותה אלא בבוקר שלמחרת.
 • בכל מקרה אין לשנות את מיקומה המקורי של הכוורת אלא בהתייעצות עם מדריך המפעל ולאחר הפעלת מתקן "שובי-בי".
 • בשלושת הימים הראשונים, עד לכניסתה של הכוורת לפעילות מלאה, יש להאביק כגיבוי האבקה ידנית. הגיבוי יופסק רק לאחר כניסת הדבורים לפעילות מלאה ובתאום עם מדריך המפעל.
 • בדבר הנחיות ספציפיות לקראת כל עונה יש להיוועץ במדריך ולעיין בדפי מידע נפרדים שיופצו למטרה זו.

שרות-שדה

 • הסימן החזותי לביקור של פועלת הבומבוס בפרח הנקבי הוא הימצאותם של גרגירי אבקה על צלקת העלי.
 • אצל פרח הזכר ניתן לראות שלשכות המאביקים מרוקנות חלקית מאבקה.
 • מעקב אחרי פעילות הדבורים יכלול שלושה מרכיבים. המעקב צריך להיעשות בשעות הבוקר המוקדמות:1) תצפית על כניסה ויציאה של פועלות בומבוס מהכוורת ועל תעופת דבורים בחממה.2) תצפית על פעילות דבורת הבומבוס על הפרחים בדגש על כניסה לפרחים נקביים.3) בדיקת חנטה. בפרח שלא חנט, השחלה מצהיבה ומרקיבה, בעוד שפרח אשר חנט הפרי התקין נמצא במצב של טורגור מלא וצבע ירוק בהיר.

למידע נוסף פנה אלינו כאן