איתור תקלות בכוורת

התלונה

סימפטומים

סיבה אפשרית

פעולה/ות שיש לנקוט

1 כוורת לא התחילה לעבוד אין חזרה של עמלות עם האבקה כוורת לא פתוחה פתח הכוורת, עקוב אחר פעילות הדבורים
2 כוורת לא התחילה לעבוד תעופה דלה, אין חזרה של עמלות עם אבקה, שאריות אבקת פרחים במושבה אבקת פרחים מהמשלוח נותרה בכוורת הכנס כוורת נוספת או המתן מספר ימים תוך גיבוי ידני
3 כוורת לא התחילה לעבוד אין תעופת עמלות, פרטים מתים בסביבות המושבה אין גישה למי הסוכר בדוק ותקן את איזון הכוורת או החלף הכוורת במידה וספוגית אתר השתייה פגומה
4 כוורת לא התחילה לעבוד הדבורים מחוררות את כיסוי הכותנה ומתיזות עליו מי-סוכר לשם קירור כוורת התחממה יתר על המידה בעת ההובלה יש סיכוי שהמושבה תתאושש: אם מדובר בכוורת ראשונה בשטח – החלף אותה
5 כוורת לא התחילה לעבוד חלקים מהמושבה זזו ממקומם, מי סוכר נוזלים, דבורים נלכדו בין התחתית לבין שקית מי הסוכר שינוע גס של הכוורת יתכן שהמושבה תתאושש: אם מדובר בכוורת ראשונה בשטח – החלף אותה
6 כוורת לא התחילה לעבוד מושבה נראית תקינה, מעט זחלים מתים, אין יציאת עמלות את הכוורת יריעות פלסטיק בולעות V.Uמכסות את החממה הצב הכוורת סמוך לדופן החממה כשהיא חשופה לקרינה ישירה ולא מסוננת. המלץ על כיסוי פלסטיק בולע V.Uעד 360 nm.
7 כוורת לא התחילה לעבוד מושבה נראית תקינה, מעט זחלים מתים, אין יציאת עמלות את הכוורת הפרחים חסרי אבקה כתוצאה מטמפרטורות גבוהות הוצא הכוורת או לחילופין האכל אותה. המלץ על טיפול בהורמונים עד שיחול שיפור באיכות הפרחים.
8 כוורת לא התחילה לעבוד או מאיטה פעילות התנהגות "עצלה" של העמלות קירבה למקור פעיל של פד"ח או חשיפה לפליטת COממנוע טרקטור או מרסס. כוורת מוצבת במקום חם וחסר אוורור הרחק את מקור הפד"ח או ה-CO. לחילופין, מקם מחדש את הכוורת במקום מוצל ומאוורר
9 כוורת מאיטה או מפסיקה פעילות בפתאומיות ירידה חדה בתעופת עמלות, דבורים נשארות בכוורת שקית מי הסוכר התרוקנה (כוורת ותיקה או נזילה) תגבר בכוורת חדשה
10 האבקה חלשה מאוד אין חזרה של עמלות עם אבקה אבקת פרחים בכמות לא מספקת (רצף של ימים עם טמפרטורה נמוכה) המלץ על: גיבוי בהורמונים, שיפור תנאי הגידול בכיוון של העלאת טמפרטורה
11 האבקה חלקית בלבד סימני ביקור רק בחלק מן הפרחים יחס דבורים/פרחים נוטה חזק לכיוון הפרחים הוסף עוד כוורות
12 האבקה חלשה, חלקית או צונחת בפתאומיות פרטים מתים (בוגרים, זחלים) בצמוד למושבה או מחוץ לכוורת, מושבה "נטושה" למעט מלכה וזחלים שימוש בחומרי דברה שאינם מתאימים ברר היסטוריה של טיפולי הדברה בחלקה ובחלקות שכנות (אפשרות לרחף). במידת הצורך, הוצא הכוורת/ות באופן זמני
13 האבקה חלשה, חלקית או צונחת בפתאומיות צמידות אבקה בצבעים שונים נישאות על רגלי העמלות פריחה מתחרה מחוץ לחממה אשר לעמלות יש נגישות אליה הפעל "שובי-בי" בצהרים ופתח הכוורת לקראת השקיעה. באם ניתן, חסום את פתחי האוורור ברשת למניעת מעבר בומבוס
14 האבקה חלשה או חלקית בלבד עמלות מאווררות נראות ונשמעות בתוך הכוורת וסביב הפתח, כותנה מחוררת ומלוכלכת טמפרטורת יום בחממה מעל ל- °C33, כוורת חשופה לקרינת שמש ישירה ספק הצללה ואוורור מירבי לכוורת
15 האבקה חלשה מי-עיבוי נקווים ומטפטפים ממכסה הכוורת, תמותת זחלים, התפתחות מוגבלת של המושבה, ייצור זכרים מוקדם טמפרטורת לילה נמוכה, משולבת עם לחות גבוהה, בחממות לא מחוממות בחורף הצב הכוורת במקום החם והמאוורר ביותר בחממה. במידת הצורך, תגבר בכוורות נוספות
16 האבקה חלשה או חלקית או צונחת בפתאומיות מעט ביקורים בפרחים, אין חזרה של עמלות עם אבקה, דבורים מתרכזות ליד או בתוך הכוורת לחות גבוהה בחממה. אבקה לא זמינה מהפרחים המלץ: לשפר את האוורור בחממה
17 האבקה חלשה או חלקית בלבד שעור ביקורים שונה בין זנים/מינים יותר מזן/מין אחד בחממה ומכאן העדפה שונה של הבומבוס, או נוכחות שלבי גידול שונים של אותו זן תגבר בעוד כוורות. הצב הכוורות בחלק החממה המכיל את הזן/מין הבעייתי. באם לא עוזר, הפרד ברשת 20%- 18 בין הזנים המועדפים לאלה שאינם מועדפים