טמפרטורות גבוהות וצמח העגבנייה

טמפרטורות גבוהות והשפעתן על צמח העגבנייה

מידע על התנהגותו של צמח העגבנייה בעונה החמה חשוב במיוחד להבנת הבעיות שעלולות לצוץ בהאבקה וביצירת הפרי. על רקע זה, להלן מספר נקודות, שראוי להדגישן במיוחד מכיוון הצמח, על-מנת להבטיח ניצול מרבי של דבורת הבומבוס לקבלת יבול איכותי.

נחלק את תהליך חנטת הפרי ל- 5 שלבים. בכל שלב תודגש השפעתן של טמפרטורות גבוהות (ולעתים גם הלחות היחסית), מתוך ממצאי מחקרים שנערכו בנושא. ברור שההשפעות שונות במשהו מזן לזן, ברם חשוב להביאן בחשבון ולו רק כנקודת-ייחוס למתרחש אצלך במבנה:

1.יצירת אבקה

 • בטמפרטורה של 40ºc, במשך 3 שעות במהלך יומיים רצופים, אליה נחשפים צמחים 9-5 ימים לפני פתיחת הפרחים, פוגעת קשות בחיוניות גרגרי האבקה ומכאן בחנטה.
 • כבר מטמפרטורה32ºc ומעלה יורדת חיוניות האבקה.
 • מטמפרטורה 32ºc ומעלה, מתמעטת והולכת כמות האבקה הנוצרת בפרח.

2.האבקה

 • טמפרטורה גבוהה (39ºc ומעלה ביום ו- 23ºc ומעלה בלילה) מקשה על שחרור אבקה.
 • לחות יחסית מיטבית להאבקה נעה סביב 70%. הטווח שבין 50% ל- 90% לא נבדל ממנה באופן משמעותי.
 • אשר לחלק הנקבי של הפרח:
 • בטווח טמפרטורות של33ºc – 38ºc (קיימים הבדלים בין זנים שונים) – מתארך עמוד העלי ומנגד האבקנים לא מתארכים מספיק. כתוצאה מכך בולטת הצלקת אל מחוץ לקונוס האבקנים. מצב זה מפחית במידה רבה את מידת ההאבקה והחנטה.
 • הצלקת עצמה מתאימה לקליטת אבקה בין 4 ימים לפני פתיחת הפרח לבין 4 ימים אחרי פתיחתו. פרק הזמן בו המותאמות שלה היא הגבוהה ביותר תלוי אף הוא בטמפרטורה.

3.נביטת גרגרי האבקה

 • טמפרטורה של35ºc למשך 5 שעות רצופות או יותר משפיעה לרעה על נביטת גרגרי האבקה.
 • עודף חנקן עלול להביא לעיקור גרגרי האבקה.

4.גידול והתארכות נחשון האבקה

 • בטמפרטורה 35ºc משלים נחשון האבקה את גידולו בתוך 7.5 שעות.
 • בטמפרטורה 38ºc מתארך הנחשון באיטיות.
 • לחות יחסית שבין 50% ל- 90% טובה לגידול והתארכות נחשון האבקה.
 • ככל שהלחות היחסית גבוהה יותר כן גדל הנחשון מהר יותר.

5.הפרייה

חשיפת צמח לטמפרטורה 40ºc במשך 4 שעות בלבד, כל זאת בעקבות האבקה תקינה, פוגעת בשחלה וגורמת להתנוונות ביציות עד 96 שעות מההאבקה. מכאן שגם אם הטמפרטורה הגבוהה לא פוגעת בייצור האבקה ו/או בחיוניותה, לא פוגעת במותאמות של הצלקת לקליטת גרגרי אבקה ולא פוגעת ביכולת הנביטה ו/או בהתארכות של הנחשונים, הרי שהפגיעה בשחלה ובביציות תמנע חנטה ותביא לנשירת הפרחים.

ניתן לומר בהכללה כי בטמפרטורות שמעל 35ºc קיימת סכנה לפגיעה בלפחות אחד השלבים שמובילים לחנטת פרי העגבנייה. סכנה זו קיימת החל מ- 9 ימים לפני הפריחה ועד 4 ימים אחרי הפריחה.כל אמצעי להורדת הטמפרטורה במבנה, למשל: המתזה, סיוד גג, אוורור גג ורשתות נקיות מאבק, יקטין את פגיעתה של הטמפרטורה הגבוהה בצמח, יעלה את הסיכוי לחנטה תקינה ויגביר את תרומתה של דבורת הבומבוס.