טמפרטורות נמוכות וצמח העגבנייה

מידע על חנטת פרי העגבנייה בטמפרטורות נמוכות והמלצות לשימוש בדבורי הבומבוס להאבקה בעונת החורף

על-מנת להבטיח שירותי האבקה מעולים בעזרת דבורת הבומבוס גם בעונת החורף, ראוי להאיר מספר נקודות הנוגעות לצמח העגבנייה והתנהגותו בטמפרטורות נמוכות ולהדגיש את הדרוש לבצע על-מנת להפיק מדבורי הבומבוס את המירב בתקופה זו של השנה.
ככלל – טמפרטורות מתחת ל 10ºc משפיעות לרעה על תהליך החנטה בצמח העגבנייה. ההשפעה הספציפית תלויה כמובן בזן.

יצירת אבקה והתפתחותה

  • טמפרטורות לילה של 6ºc – 7ºc במשך 4-5 יממות ברציפות שבועיים לפני פתיחת הפרח, פוגעת בחיוניות האבקה גם אם טמפרטורת-יום מגיעה ל 20ºc .
  • כאשר ממוצע גרגרי האבקה לפרח יורד בחורף ל 100,000 ולמטה מכך (עד לכ 60,000 גרגרים לפרח) – עדיין מסוגלת דבורת הבומבוס לתרום משמעותית לחנטת פרי העגבנייה. ברגע שמספר גרגרי האבקה יורד אל מתחת ל 40,000 לפרח – לא די בפעילות הבומבוס בכדי להבטיח חנטה נאותה.

האבקה

עלייה בלחות בזמן החורף, במיוחד כאשר רמתה עוברת את ה 90% (ערפל בתוך המבנה), גורמת לקושי בשחרור אבקה עקב התגבשותה של זו לצברים שקשה לדבורי הבומבוס לטפל בהם.

נביטת גרגרי האבקה

נביטת גרגר האבקה נפגעת קשות בטמפרטורה שמתחת ל 5ºc .

גידול והתארכות נחשון האבקה

  • בטמפרטורה שמתחת ל 10ºc עלול קצב הגידול של נחשון האבקה להיות איטי מידי באופן שלא יביא להפרייה. אפילו תקופות קצרות של טמפרטורה נמוכה (מספר שעות) עלולות להשפיע באורח שלילי על התפתחות נחשון האבקה.
  • לחות יחסית שבין 50% ל 90% מגבירה את קצב התארכות נחשון הנביטה.

הפרייה

ב 10ºc משלים נחשון האבקה את גידולו וחודר לשחלה תוך כ 84 שעות.

יצירת הפרי

נמצא כי בטמפרטורת לילה של 12ºc במבנים לא מחוממים נוצרו פירות עגבנייה מחודדים ולא אחידים עקב התפתחות לא תקינה של השחלות והעדר שלייה, זרעים והחומר הג'לטיני הסמיך באחת או בכמה מאונות הפרי.

שירותי האבקה

  • בכל מצב, ולוא גם בקור הקיצוני ביותר, יש להמשיך במעקב אחר סימני ביקור של דבורת הבומבוס בפרחים שנסגרו. חשוב לזכור כי אין הדבורים אחראיות על יצור אבקה בפרח ולפיכך היה ותרד כמות האבקה אל מתחת למינימום (כ 40,000 גרגרי אבקה בממוצע לפרח) גם דבורת הבומבוס תתקשה להביא לחנטה תקינה.
  • הורמונים – בקור קיצוני ומתמשך ניתן לגבות על-ידי הורמונים. גיבוי זה לא מפריע לפעילות דבורת הבומבוס.
  • יש לשאוף להעלאת הטמפרטורה במבנה אל מעל ל 10ºc בכל האמצעים העומדים לרשות המגדל.
  • יש למנוע עד כמה שניתן היווצרות לחות גבוהה במבנה (ערפל סמיך והתעבות מאסיבית) על-מנת להקל על דבורת הבומבוס בניעור הפרחים ושחרור האבקה.
  • יש להימנע מהצבת הכוורת מתחת למרזבים מטפטפים במבנה. מים המטפטפים דרך קבע על הכוורת עלולים לקצר את משך פעילותה. מן העבר השני, חשוב להציב את הכוורת במקום המאוורר ביותר במבנה.