ממשק האבקה בעונה החמה

צרור עצות והמלצות באשר לממשק האבקה באמצעות דבורי הבומבוס בדגש על התמודדות עם הטמפרטורות הגבוהות, הן ברמת הצמח והן ברמת הכוורת

המבנה

בגידול עגבניות קיצי יש עדיפות לבית-רשת, המכוסה כולו ברשת נגד חרקים, על-פני חממה מבחינת סילוק עודפי חום ושמירה על טמפרטורה נמוכה יחסית בסביבת הצמח.

זנים

מומלץ לבחור זנים מתאימים לעונת הקיץ, היינו בעלי כושר פוריות טוב בעונה החמה,פוטנציאל יבול גבוה, איכות טובה (צבע ומוצקות) וגודל פרי המתאים לדרישות השוק המקומי.

הצמח

ככלל ידוע כי בטמפרטורות שמעל ל- 35°C קיימת סכנת פגיעה בלפחות אחד מהשלביםשמובילים לחנטת פרי העגבנייה (יצירת אבקה, חיוניות האבקה, נביטת גרגרי האבקה, גידול והתארכותנחשון האבקה והפריה). סכנה זו קיימת החל מ- 9 ימים לפני הפריחה ועד 4 ימים אחרי הפריחה.

אמצעים להפחתת החום במבנה

יש להפעיל את מירב האמצעים להורדת הטמפרטורה במבנה. החשובים מביניהם: המתזה (רצוי להתחיל בהמתזה מסביבות השעה 10 בבוקר על-מנת לאפשר לדבורי הבומבוס לנצל את שעות הבוקר המוקדמות והקרירות יחסית לאיסוף אבקה ללא הפרעה), סיוד גג, אוורור גג וניקוי רשתות מאבק. אמצעים אלה עוזרים להקטנת פגיעתה של הטמפרטורה הגבוהה בצמח ומכאן שיעלו את הסיכוי לחנטה תקינה.

הורמונים

היה ומתעוררת בעיה בהאבקה/חנטה בתקופה החמה ניתן לגבות בהורמונים. גיבוי זהאינו קשור בייצור אבקה מצד אחד ומן העבר השני לא מפריע לפעילות דבורת הבומבוס. כאן המקוםלהדגיש כי תפרחת ראשונה שמתפתחת על צמח צעיר שחסר את היכולת לצינון עצמי, הינה רגישהבמיוחד לעקות חם. בה בעת תפרחות מתקדמות יותר, כמו תפרחות ששית ושביעית בחלק מהזנים, בעייתית בעקבות עומס פרי בקומות התחתונות או בעקבות מצב של עלולות אף הן לבטא חנט חוסר איזון בצמח.

מיקום הכוורת והצבתה

יש להציב את הכוורת במקום הקריר ביותר במבנה ובצילם של הצמחים. הכוורת אמורה להיות מוצבת נמוך ככל האפשר, צמוד לפני הקרקע. בבית-רשת, במיוחד בראשית הגידול, חשוב להצל על הכוורת באמצעות גגון. אין להכניס כוורת למבנה בשעות שיא החם, בין אם להצבה ראשונה ובין אם להחזרה אחרי ריסוס, אלא בשעות הבוקר או אחר הצהרים (כשעתיים לפני חשכה), עת הטמפרטורות מתונות יותר.

בעת שרב

בזמן שרב ממושך ועומס חם גבוה מומלץ להוציא את הכוורת מהמבנה בין השעות10 בבוקר ל- 4 אחר הצהרים. משך פרק זמן זה יש להחזיק את הכוורת במקום מוצל וקריר יחסית. דבורי הבומבוס תפעלנה בצורה מספקת בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות אחר הצהרים המאוחרותעילות האבקה (במהלך שיא החם הן ממילא תעסוקנה בצינון המושבה בלבד). בשיטה זו תושג נאותה תוך שמירה על חיוניות כוורת הבומבוס.

חומרי הדברה

יש לוודא שאין בגידול שאריות חומרי הדברה שיפגעו בדבורים. במידה שמתעוררת בעיה של כנימת עש הטבק, שהיא המזיק העיקרי בעגבנייה בתקופת הקיץ, ניתן לרסס לפני ההצבה הראשונה של הכוורת. במידה שניתן 'קונפידור' במשתלה, צריך 'מוספילן' 3 ימי להמתין כ- 30 יום משתילה ועד להכנסת הבומבוס.

לסיכום

נדגיש כי מצב הצמח, ובמיוחד הפרח, בתקופה החמה עלול להיות כזה שגם ביקור של דבורת הבומבוס, אשר ילווה בכתם החום האופייני על קונוס האבקנים, לא יסתיים בחנטה נאותה. במצב זה אין "להאשים" אוטומטית את הבומבוס אלא יש להביא בחשבון גם את קשייו של הצמח עצמו בתנאים אלה.