ממשק האבקה בעונה קרה

צרור עצות והמלצות באשר לממשק האבקה באמצעות דבורי הבומבוס בדגש על התמודדות עם הטמפרטורות הנמוכות, הן ברמת הצמח והן ברמת הכוורת

על-מנת להבטיח שירותי האבקה מעולים בעזרת דבורת הבומבוס גם בעונת החורף, ראוי להאיר מספר נקודות הנוגעות לצמח העגבנייה והתנהגותו בטמפרטורות נמוכות, ולהדגיש את הדרוש לבצע על-מנת להפיק מדבורי הבומבוס את המירב בתקופה זו של השנה.
ככלל, טמפרטורות מתחת ל 10°C משפיעות על תהליך החנטה בצמח העגבנייה. ההשפעה הספציפית תלויה כמובן בזן.

יצירת אבקה והתפתחותה

  • טמפרטורות לילה של 6-7°C מעלות צלסיוס משך 4-5 יממות ברציפות שבועיים לפני פתיחת הפרח, פוגעת בחיוניות האבקה גם אם טמפרטורת-יום מגיעה ל 20°C.
  • כאשר ממוצע גרגרי האבקה לפרח יורד בחורף ל 100,000 ולמטה מכך (עד לכ 60,000 גרגרים לפרח),עדיין מסוגלת דבורת הבומבוס לתרום משמעותית לחנטת פרי העגבנייה. ברגע שמספר גרגרי האבקה יורד אל מתחת ל 40,000 לפרח לא די בפעילות הבומבוס בכדי להבטיח חנטה נאותה.

האבקה

עלייה בלחות בזמן החורף, במיוחד כאשר רמתה עוברת את ה 90% (ערפל בתוך המבנה), גורמת לקושי בשחרור אבקה עקב התגבשותה של זו לצברים שקשה לדבורי הבומבוס לטפל בהם.

נביטת גרגרי האבקה

נביטת גרגר האבקה נפגעת קשות בטמפרטורה שמתחת ל- 5°C.

גידול והתארכות נחשון האבקה

בטמפרטורה שמתחת ל 10°C עלול קצב הגידול של נחשון האבקה להיות איטי מידי באופן שלא יביא להפרייה. אפילו תקופות קצרות של טמפרטורה נמוכה (מספר שעות) עלולות להשפיע באורח שלילי על התפתחות נחשון האבקה.
לחות יחסית שבין 50% ל 90% מגבירה את קצב התארכות נחשון הנביטה.

הפרייה

ב 10°C משלים נחשון האבקה את גידולו וחודר לשחלה תוך כ-84 שעות.

יצירת הפרי

נמצא כי בטמפרטורת לילה של 12°C במבנים לא מחוממים נוצרו פירות עגבנייה מחודדים ולא אחידים עקב התפתחות לא תקינה של השחלות והעדר שלייה, זרעים והחומר הג'לטיני הסמיך באחת או בכמה מאונות הפרי.

שירותי האבקה

  • בכל מצב, ולוא גם בקור הקיצוני ביותר, יש להמשיך במעקב אחר סימני ביקור של דבורת הבומבוס בפרחים שנסגרו. חשוב לזכור כי אין הדבורים אחראיות על יצור אבקה בפרח ולפיכך היה ותרד כמות האבקה אל מתחת למינימום (כ 40,000 גרגרי אבקה בממוצע לפרח) גם דבורת הבומבוס תתקשה להביא לחנטה תקינה.
  • הורמונים – בקור קיצוני ומתמשך ניתן לגבות על-ידי הורמונים. גיבוי זה לא מפריע לפעילות דבורת הבומבוס.
  • יש לשאוף להעלאת הטמפרטורה במבנה אל מעל ל 10°C בכל האמצעים העומדים לרשות המגדל.
  • יש למנוע עד כמה שניתן היווצרות לחות גבוהה במבנה (ערפל סמיך והתעבות מאסיבית) על-מנת להקל על דבורת הבומבוס בניעור הפרחים ושחרור האבקה.
  • יש להימנע מהצבת הכוורת מתחת למרזבים מטפטפים במבנה. מים המטפטפים דרך קבע על הכוורת עלולים לקצר את משך פעילותה. מן העבר השני, חשוב להציב את הכוורת במקום המאוורר ביותר במבנה.