עדכון מיוחד לעונה הקרה

ממשק האבקה של עגבניות-מבנים בעונה הקרה

החורף בעיצומו ועימו הצניחה בטמפרטורה. על-מנת להבטיח שירותי האבקה מעולים בעזרת דבורת הבומבוס גם בעונת החורף, ראוי להאיר מספר נקודות הנוגעות לצמח העגבנייה והתנהגותו בטמפרטורות נמוכות ולהדגיש את הדרוש לבצע על-מנת להפיק מדבורי הבומבוס את המירב בתקופה זו של השנה.
ככלל, טמפרטורות מתחת ל- ºC 10 משפיעות על תהליך החנטה בצמח העגבנייה. ההשפעה הספציפית תלויה כמובן בזן.

יצירת אבקה והתפתחותה

טמפרטורות לילה של 6-7 ºC במשך 4-5 יממות ברציפות שבועיים לפני פתיחת הפרח, פוגעת בחיוניות האבקה גם אם טמפרטורת-יום מגיעה ל- ºC 20.
כאשר ממוצע גרגרי האבקה לפרח יורד בחורף ל- 100,000 ולמטה מכך (עד לכ- 60,000 גרגרים לפרח), עדיין מסוגלת דבורת הבומבוס לתרום משמעותית לחנטת פרי העגבנייה. ברגע שמספר גרגרי האבקה יורד אל מתחת ל- 40,000 לפרח לא די בפעילות הבומבוס בכדי להבטיח חנטה נאותה.

האבקה

עלייה בלחות בזמן החורף, במיוחד כאשר רמתה עוברת את ה 90% (ערפל בתוך המבנה), גורמת לקושי בשחרור אבקה עקב התגבשותה של זו לצברים שקשה לדבורי הבומבוס לטפל בהם.

נביטת גרגרי האבקה

נביטת גרגר האבקה נפגעת קשות בטמפרטורה שמתחת ל- ºC 5.

גידול והתארכות נחשון האבקה

בטמפרטורה שמתחת ל- ºC 10 עלול קצב הגידול של נחשון האבקה להיות איטי מידי באופן שלא יביא להפרייה.אפילו תקופות קצרות של טמפרטורה נמוכה (מספר שעות) עלולות להשפיע באורח שלילי על התפתחות נחשון האבקה.
לחות יחסית שבין 50% ל- 90% מגבירה את קצב התארכות נחשון הנביטה.

הפרייה

ב- ºC 10 משך הזמן הנדרש לנחשוני האבקה להגיע לשחלה ולחדור אותה הוא כ- 84 שעות.

יצירת הפרי

מחקרים הראו כי בטמפרטורת לילה של ºC 12 במבנים לא מחוממים עלולים להיווצר פירות עגבנייה מחודדים ולא אחידים עקב התפתחות לא תקינה של השחלות והעדר שלייה, זרעים והחומר הג'לטיני הסמיך באחת או בכמה מאונות הפרי.

שירותי האבקה

בכל מצב, גם בקור הקיצוני ביותר, יש להמשיך במעקב אחר סימני ביקור של דבורת הבומבוס בפרחים שנסגרו. חשוב לזכור כי אין הדבורים אחראיות על יצור אבקה בפרח ולפיכך היה ותרד כמות האבקה אל מתחת למינימום (כ- 40,000 גרגרי אבקה בממוצע לפרח) גם דבורת הבומבוס תתקשה להביא לחנטה תקינה.

הורמונים –בקור קיצוני ומתמשך ניתן לגבות על-ידי הורמונים. גיבוי זה לא מפריע לפעילות דבורת הבומבוס.

יש לשאוף להעלאת הטמפרטורה במבנה אל מעל ל- ºC 10 בכל האמצעים העומדים לרשות המגדל.

יש למנוע עד כמה שניתן היווצרות לחות גבוהה מדי במבנה (ערפל סמיך והתעבות מאסיבית) על-מנת להקל על דבורת הבומבוס בניעור הפרחים ושחרור האבקה.

יש להימנע מהצבת הכוורת מתחת למרזבים מטפטפים במבנה. מים המטפטפים דרך קבע על הכוורת עלולים לקצר את משך פעילותה. מן הצד השני, חשוב להציב את הכוורת במקום המאוורר ביותר במבנה.