הדברה משולבת בחציל

הדברה משולבת בחציל

להלן המלצותינו עבור הדברה משולבת בחציל. המלצות אלה מתמקדות בשילוב המועילים שלנו בממשק ההדברה בגידול, תוך דגש על הפחתה מירבית בחומרי הדברה חריפים. לפני יישום האויבים הטבעיים יש להתחשב בדפי ההנחיות שלנו בדבר שילובם עם חומרי הדברה. במקרה של שימוש בדבורי בומבוס במסגרת שירותי האבקה בגידול, יש להתייחס לדפי ההנחיות של "ביו-בי", שדה אליהו בנוגע לשילוב הדבורים עם חומרי הדברה. ככלל, משתלבים החומרים המאוזכרים בדפים אלה עם המועילים שמיושמים בחציל.
יש לקרוא בעיון את ההנחיות ליישום האויב הטבעי. בעת שימוש בחומר הדברה כימי, גם אם הוא מומלץ על-ידנו כתכשיר שאינו פוגע במועילים השונים, יש לקרוא בעיון את התווית ולוודא, מתוך הרשימות המתאימות, שהחומר אכן מותר בשימוש על התוצרת לשיווק ליעדים השונים.

בגידול:

  • להקפיד על מניעת רחף של חומרי הדברה חריפים משטחים שכנים לשטח המטופל.
  • להציב מלכודות פרומון לעש הפקעות לצורך ניטור נוכחות/אי-נוכחות של המזיק.

למידע נוסף פנה אלינו כאן