הדברה משולבת בכרמיםהדברה משולבת בכרמים

להלן המלצותינו להדברה משולבת בכרמים. המלצות אלה מתמקדות בשילוב המועילים שלנו בממשק ההדברה בגידול, תוך דגש על הפחתה מירבית בחומרי הדברה חריפים. לפני יישום האויבים הטבעיים יש להתחשב בדפי ההנחיות שלנו בדבר שילובם של האויבים הטבעיים עם חומרי הדברה. ככלל, משתלבים החומרים המאוזכרים בדפים אלה עם המועילים שמיושמים בשטח. יש לקרוא בעיון את ההנחיות ליישום האויב הטבעי. בעת שימוש בחומר הדברה כימי, גם אם הוא מומלץ על-ידנו כתכשיר שאינו פוגע במועילים השונים, יש לקרוא בעיון את התווית ולוודא, מתוך הרשימות המתאימות, שהחומר אכן מותר בשימוש על התוצרת ליצוא ליעדים השונים.

פעולות כלליות בתחילת העונה

מנע הופעת נמלים בשטח. הנמלים מפיצות את קמחית הגפן וכן מונעות במידת מה את תקיפתן על-ידי אויבים טבעיים. יש להשמיד את קיניהן.

הפגע והדברתו

אקרית הפקעים

טיפול כימי בהתאם לממצאי הניטור, ובהתייעצות עם שרות שדה של ביו-בי.

תריפסים

טיפול כימי , סופר טרייסר יינתן בהתייעצות עם שרות שדה של ביו-בי.

פָּרוֹפְּטָה

טיפול כימי בהתאם לממצאי הניטור. לבדוק אצלנו מוליט על קריפטו ואנגירוס.

קמחית הגפן

 • חשוב לנטר את אוכלוסיות קמחית הגפן משלב מוקדם בעונה כשהמזיק נמצא עדיין תחת קליפת הגפן.
 • הדברה ביולוגית של קמחית הגפן
 • עם מציאת כנימות ראשונות לפזר צירעת האנגירוס (BioAnagyrus®) 0.5-1 צרעות למ"ר (שהם 500-1,000 פרטים לדונם = 2-4 אריזות מוצר לדונם).
 • לפזר מושית קריפטולמוס (BioCryptolaemus®) במוקדי המזיק לא לפני חלוף שבועיים מפיזור צירעת האנגירוס, במינון 0.5-1 פרטים למ"ר (שהם 500-1,000 פרטים לדונם = 2-4 אריזות מוצר לדונם).
 • פיזורי תיקון של אויבים טבעיים יינתנו בתאום עם שרות שדה של ביו-בי.
 • טיפול תיקון כימי יינתן בהתייעצות עם שרות השדה של ביו-בי.

ציקדות

טיפול תיקון כימי יינתן בהתייעצות עם שרות השדה של ביו-בי.

עש קליפת ההדר, עש האשכול

 • לתלות חוטי בלבול נגד עש האשכול.
 • לטפל באחד מהתכשירים הבאים: בצילוס, ראנר, סופר טרייסר (האחרון בהתייעצות עם שרות השדה של ביו-בי).

זבוב התסיסה

טיפול כימי בסופר טרייסר יינתן בהתייעצות עם שרות השדה של ביו-בי.

פרי-זבוב ים תיכוני

 • לטפל ב "סקסס" עם מלכודות למשיכה וקטילה.
 • במידה ומופעל באזור ממשק של הדברת זבוב הים התיכון באמצעות זכרים מעוקרים (SIT) ייושמו מרכיבי הפרוטוקול להדברה ביולוגית ומשולבת בתאום עם מנהלת פרויקט ה SIT.

קמחון

 • לטפל באחד מהתכשירים המומלצים ע"י שה"מ ובהתאם לרישוי שלהם ליצוא.
 • להמנע ככל האפשר מאיבוק בגופרית.

למידע נוסף פנה אלינו כאן