פלפל במבנים סתיו-חורף-אביבהדברה משולבת בפלפל

פלפל במבנים סתיו-חורף-אביב

להלן המלצותינו להדברת מזיקים ומחלות בפלפל במבנים. המלצות אלה מתמקדות בשילוב המועילים שלנו בממשק ההדברה בגידול, תוך דגש על הפחתה מירבית בחומרי הדברה חריפים. לפני יישום האויבים הטבעיים יש להתחשב בדפי ההנחיות שלנו בדבר שילובם עם חומרי הדברה. במקרה של שימוש בדבורי בומבוס במסגרת שירותי האבקה בגידול, יש להתייחס לדפי ההנחיות של "ביו-בי", שדה אליהו בנוגע לשילוב הדבורים עם חומרי הדברה. ככלל, משתלבים החומרים המאוזכרים בדפים אלה עם המועילים שמיושמים בפלפל. יש לקרוא בעיון את ההנחיות ליישום האויב הטבעי. בעת שימוש בחומר הדברה כימי, גם אם הוא מומלץ על-ידנו כתכשיר שאינו פוגע במועילים השונים, יש לקרוא בעיון את התווית ולוודא, מתוך הרשימות המתאימות, שהחומר אכן מותר בשימוש על התוצרת ליצוא ליעדים השונים.

הכנות במשתלה

 • לטפל בצמחים בקונפידור, טרם העברתם מהמשתלה לשטח.
 • יום לפני העברה יש לתת טיפול אחרון נגד אקרית עיוותים, החומר המומלץ: 'ורטימק' ו/או דומיו.

הכנות במבנה

 • יש להקפיד על מניעת רחף של חומרי הדברה חריפים כמו-גם חדירה של מזיקים משטחים שכנים למבנה המטופל.
 • יש לשתול לתוך בית-רשת "אמריקה" או חממה סגורה. רשת תקנית נגד זבוב הים התיכון (24/17) מונעת גם חדירה של עשים. מזיקים אחרים כגון כנימות עלה, כנימת עש טבק, אקריות קורים, אקרית עיוותים, תריפס קליפורני ותריפס הקיקיון חודרים דרך רשת זו.
 • רשת נגד חרקים (25/50) פחות מאווררת לעומת הרשת נגד זבוב הים התיכון. היא מונעת מעבר של המזיקים הנ"ל פרט לאקריות קורים, אקריות עיוותים, תריפס קליפורני ותריפס הקיקיון שחודרים דרכה.
 • מומלץ לתת טיפול ב 'ורטימק' ו/או דומיו נגד אקרית עיוותים ותריפס קיקיון, על מגשי השתילים לפני השתילה.
 • נמלים נמשכות למושבות של כנימות עלה ולפרחים. הן מפריעות לאויבים הטבעיים. יש להשמיד את קיניהן.
 • כדי לסייע בהצלחת ההדברה הביולוגית של התריפס הקליפורני (ראה להלן), מומלץ שמספר זני הפלפל בכל מבנה לא יעלה על שניים עד שלושה.
 • מומלץ לבחור זנים בעלי עמידות לוירוס הנבילה של העגבנייה (TSWV). רצוי מאוד שלא לשתול זנים עמידים ורגישים באותו מבנה.

פעולות כלליות לאחר השתילה

 • כעקרון, במתן חומר הדברה כלשהו יש להיצמד למינון המומלץ על-פי התווית. במקרה של חריגה ממינון זה, המגדל יעדכן מיידית את שרות השדה.
 • כ 10 ימים אחרי שתילה לטפל ב 'ורטימק' ו/או דומיו כטיפול מונע כנגד אקרית עיוותים ותריפס קיקיון.
 • כ 10-14 יום אחרי השתילה, בהתאם למצב הצמח, להגמיע חד-פעמית 'קונפידור' במינון 40 סמ"ק לדונם כטיפול מונע כנגד כנימות עלה שמעבירות את וירוס ההצהבה בפלפל.
 • לטפל ב 'פרוקליים' במינון 40 סמ"ק לדונם, להדברת תריפס הקיקיון, תריפס קליפורני, אקרית עיוותים ו/או זחלי פרפריים. טיפול זה יש ליישם יומיים לפני פיזור ראשון של אקרית הסבירסקי ו 5-7 ימים לפני פיזור ראשון של פשפש האוריוס.
 • בהתייעצות עם שרות השדה, מומלץ לרסס את רשתות המבנה מבפנים החוצה בחומרים כנגד תריפס הקיקיון, תריפס קליפורני וכנימת עש הטבק שנושאת אקרית עיוותים.
 • מומלץ לפרוס יריעות דבק צהובות בהיקף הגידול ללכידה המונית של בוגרי תריפס קליפורני וכנימת עש הטבק.
 • עפ"י החלטת הפקח ובכל מקרה של חשש מוקדם לאי-קליטה של האויב הטבעי, לתכנן פיזור ניסיון של האויב הטבעי על-מנת להבטיח את קליטתו בעת הפיזור ההמוני.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן