הדברה משולבת בפלפל

הדברה משולבת בפלפל

פלפל קיץ במבנים

להלן המלצותינו להדברת מזיקים ומחלות בפלפל במבנים במהלך עונת הקיץ. המלצות אלה מתמקדות בשילוב המועילים שלנו בממשק ההדברה בגידול, תוך דגש על הפחתה מירבית בחומרי הדברה חריפים. לפני יישום האויבים הטבעיים יש להתחשב בדפי ההנחיות שלנו בדבר שילובם עם חומרי הדברה.
במקרה של שימוש בדבורי בומבוס במסגרת שירותי האבקה בגידול, יש להתייחס לדפי ההנחיות של "ביו-בי" שדה אליהו בנוגע לשילוב הדבורים עם חומרי הדברה.
ככלל, משתלבים החומרים המאוזכרים בדפים אלה עם המועילים שמיושמים בפלפל. יש לקרוא בעיון את ההנחיות ליישום האויב הטבעי. בעת שימוש בחומר הדברה כימי, גם אם הוא מומלץ על-ידנו כתכשיר שאינו פוגע במועילים השונים, יש לקרוא בעיון את התווית ולוודא, מתוך הרשימות המתאימות, שהחומר אכן מותר בשימוש על התוצרת לשוק המקומי ו/או ליצוא.

הכנות במשתלה

  • לטפל בצמחים בקונפידור, טרם העברתם מהמשתלה לשטח.
  • יום לפני העברה לתת טיפול אחרון נגד אקרית עיוותים, החומר המומלץ: ורטימק ודומיו.
  • לפני ההעברה לטפל נגד תריפס קליפורני בכדי למנוע הדבקה של הצמחים בוירוס הנבילה של העגבנייה (TSWV). חומר מומלץ: סופר טרייסר או פרוקליים.

הכנות במבנה

  • לשתול לתוך בית-רשת או חממה הסגורים היטב ברשת נגד חרקים (50 מש) במצב תקין לחלוטין. להקפיד על יצירת כניסות כפולות למבנים.
  • מיקום המבנה: צריך להיות מרוחק כ 50 מטר מכל גידול המטופל כימית נגד זבוב הים התיכון ו/או עש האשכול (כרם, אפרסמון, פרדס). כמו-כן יש למנוע עד כמה שניתן חדירה של מזיקים משטחים שכנים למבנה המטופל, כמו-גם רחף של חומרי הדברה חריפים במידה ומיושמים בשטחים אלה.
  • חובה לבצע חיטוי קרקע כמומלץ על-ידי שה"מ. פעולה זו תמנע התבססות של נמלים המפריעות להדברה ביולוגית/משולבת. כמו-כן תפחית את הסיכון לאילוח הקרקע בנמטודות ומחלות קרקע למיניהן.אם לא ניתנו במשתלה, מומלץ לתת טיפול נוסף בורטימק ודומיו נגד אקרית עיוותים, וכן סופר טרייסר או פרוקליים על מגשי השתילים לפני השתילה.
  • כדי לסייע בהצלחת ההדברה הביולוגית של התריפס הקליפורני (ראה להלן), מומלץ שמספר זני הפלפל בכל מבנה לא יעלה על שניים עד שלושה.
  • היות שפלפל קיץ גדל בין היתר באזורים בעלי סיכון התנגעות בוירוס הנבילה של העגבנייה, מומלץ להשתמש בזנים עמידים למחלה. אין לערבב בין זן עמיד לוירוס לזן רגיש באותו מבנה.
  • הדברה ביולוגית/משולבת לא תתבצע בשטחים שעברו גיזום לעונה שנייה של גידול עקב רגישות מיוחדת של הצמחים למזיקים ומחלות.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן