הדברה ביולוגית בתות שדההדברה משולבת בתות שדה

המשקים מדבירים את המזיקים בשדה על יד פיזור אויבים טבעיים :

  אפידיוס להדברת כנימות 

  אקרית הפרסימיליס להדברת אקריות אדומות

האויבים הטבעיים מדבירים את המזיקים ומחליפים חומרי הדברה כימיים. הפיזור מבוצע על סמך ניטור, שאותו מבצעים פקחים מיומנים שהוכשרו לכך.
ההדברה הביולוגית המשולבת הפחיתה את השימוש בחומרי הדברה כימיים נגד המזיקים באופן ניכר.

החקלאי מסמן את התוצרת במדבקות עם הלוגו של  "ביו-בי", בנוסף לשם המגדל, היישוב ומספר טלפון.

המשווקים והמגדלים מדווחים על עלייה בביקוש לפרי הנושא את הלוגו של "ביו-בי"..

למידע נוסף פנה אלינו כא