הדברת פזי"ת בפרדסי ישראל

הדברת פזי"תטכנולוגית Sterile Insect TechniqueSIT) הינה טכנולוגיה להדברה ביולוגית באמצעות חרקים עקרים, הנמצאת בשימוש מזה 50 שנה והיא מקובלת בעולם להכחדה והפחתת מזיקי מפתח. בנוסף לזבוב פירות ים-תיכוני (Ceratits capitata) בין המזיקים המפורסמים אשר טופלו בשיטה זו ניתן למצוא את זבוב חרר הבקר (Cochliomyia hominivorax) עש התפוח (Cydia pomonella), זחל ורוד (Pectinophora gossypiella) ועוד. הטכנולוגיה הינה ידידותית לסביבה ומאפשרת הדברת מזיקי מפתח בעולם, אשר ההתמודדות איתם היא בדרך כלל כימית בלבד, באמצעים ביולוגיים.
בסיס הפעולה של הטכנולוגיה הינו פיזור המוני של חרקים עקרים, אשר מווסתים דמוגרפית את אוכלוסיית הבר, ומקטינים אותה לאורך זמן, בשל הזדווגויות עקרות. על בסיס עקרון זה, בפרדסי הבשור, בית שאן והגולן אנו מפזרים זבובים עקרים בצפיפות גבוהה המגדילה את ההסתברות למפגש בין נקבה פוריה לעקר. כאשר הזבובים העקרים מזדווגים עם נקבות זבובי הבר, הם מונעים את העמדת הדור הבא ומצליחים להביא להפחתה של אוכלוסיית הזבוב המזיק לאורך זמן.
להבדיל מהדברה ביולוגית קלאסית, בה עושים שימוש בטורף או בטפיל למזיק המטרה, בשיטת החרקים העקרים משתמשים במזיק עצמו להדברה. הדבר מצריך מוצר איכותי אשר יתחרה בהצלחה בזכרי הבר ולצד זאת ביכולת לוגיסטית המאפשרת שימוש מושכל במסה המפוזרת בזמן ובמרחב3.
כלכלית, יתרונות השיטה באים לידי ביטוי ברדך כלל בטיפול בשטחים נרחבים (Area wide) ואכן כך מיישמים זאת בעולם.

לצפייה במצגת בנושא הדברת פזי"ת לחצו כאן

פרדס נקי

ליישום הטכנולוגיה בפרדסי ישראל מספר עקרונות מנחים אשר מכתיבים את פעילות ההדברה בשטח:
1. שמירה על יחס רצוי בין פרטים פוריים למעוקרים (אספקה רציפה של זבובים עקרים בזמן ובמרחב).
2. צפיפות נמוכה של אוכלוסיית הבר בכדי לאפשר יתרון תחרותי של חרקים מעוקרים.
3. ניטור רציף של כלל הפונדקאים ושל אוכלוסיות המזיק, בדרגות התפתחות שונות, במרחב העבודה.
4. טיפול בכלל מקורות האילוח הפוטנציאלים במרחב העבודה.
5. מחויבות מגדלים, ממשלה – רשויות, ציבור.

פיזור וניטור

פיזור הזבובים במרחב הפרויקט (כאמור, פרדסים וישובים סמוכים אשר בהם בוסתנים) מתבצע פעמיים בשבוע, קרקעית, בצורה המתחשבת באקולוגיה, בצפיפות ובפעילות המזיק כפי שמנותח בצוות המקצועי המנהל את הפרויקט. נוסף על פיזור רציף של עקרים שיטת ההדברה נשענת על ניטור ופיקוח קפדני, הן במלכודות ניטור יעודיות למזיק (איור 3) והן לנוכחתו בפרי (איור 4). הניטור מלווה את יישום העקרים במהלך כל השנה, ומבטיח שיווק פרי נקי ומתן מענה הולם למזיק, במידת הצורך. הקפדה על סניטציה בפרדס (סילוק מקורות אילוח אפשריים במזיק) מהווה נדבך חשוב בפעילות ההדברה למזיק, ובעצם פעולתה גורמת לשינוי בתרבות הגידול. בכוחות משותפים המגדלים יחד עם ביופליי, הפכה פעולת הסניטציה, הנושאת בחובה עלות מיידית גבוהה, ליעילה וזולה (ראה איור 5),ובממשק נכון אף ניכרת בהגדלת שורת הרווח. ניהול ממשק ההדברה הכולל נשען על מערכת תומכת החלטה המשקללת מידע היסטורי, מצב הפונדקאים, מידע אקלימי, נתונים מסחריים ותחזית גידול באוכלוסיית המזיק בסקאלות מרחביות שונות.

מעגלי ההשפעה של SIT

עקרון מנחה המקובל ביישום SIT הינו יחס שטח-היקף גבוה המוביל לצמצום אפקט השוליים בגידול המסחרי. בישראל, במרבית השטח המעובד, אין רציפות ושטחי המטע והפרדס דומים יותר ללוח משובץ, במגוון גדלים ותכולות. יישום ההדברה באמצעות עקרים בפרדס האזורי בבית-שאן מהווה דוגמא להתמודדות שכזו; בשטח הפרדס אשר גודלו 2000 דונם מתבצע יישום SIT משנת 2008. בטווח קילומטר לפרדס נמצאים ישובים (שדה-אליהו ושלוחות) בהם בוסתנים, מטע רימונים וכרם אורגני הנמצאים בממשק SIT משלים. במעגל שני מרוחק מעט, נמצאים מטעי מנגו ופרדסים נוספים אשר נמצאים בממשק ההדברה קונבנציונלי (ריסוסי פתיון ומתקנים ללכידה המונית) ובנוסף פיקוח מזיק. בתא שטח זה, המהווה "מעבדת שדה" ליישום עקרים בשטחים מעורבים, אנו בוחנים ומשפרים את היישום. במהלך שלוש שנים מתחילת היישום פחתו ריסוסי הפתיון ביותר מ 80% ועד כדי פחות משלושה סבבים לדונם לעומת חמישה עשר סבבים בפרדסים שכנים. הידע שנצבר ב"מעבדת השדה" ובפעילות המתמשכת ברחבי הארץ, משמש אותנו בפרדסי ובמטעי הגולן החדשים בממשק העקרים, ובפרויקט באיזור הבטיחה העובר שינוי מהותי בתפיסת ההדברה.
יישום הדברת הזבוב בשיטת החרקים העקרים, הינו תהליך רב שנתי, אשר במהלכו מוטמעת השיטה ופוחתת משמעותית ההדברה הכימית, בד בבד עם הגדלת שטח היישום והפחתת ההדברה הכימית הופכת השיטה לכלכלית ומספקת פתרון בר-קיימא למגדלים ולציבור.