מלכודת לטוטה אבסולוטה

מלכודת לטוטה אבסולוטההמוצר כולל

א. צלחת פלסטיק עמוקה המוגבהת במרכזה.
ב. פרומון למשיכת הזכרים.

הנחיות תפעול והצבה

 • הצב את המלכודת מוקדם ככל שניתן (צמוד לתאריך השתילה).
 • העמד את המלכודת על הקרקע או בגובה שלא עולה על 40 ס"מ.
 • הצב את הפרומון במרכז המוגבה של המלכודת.
 • מלא את המלכודת במים והוסף מעט סבון/שמן.
 • לצורך פעולה מיטבית של המלכודת יש לוודא אספקת מים קבועה.
 • שמור על מרחק מינמלי של 15-20 מ' בין מלכודות.
 • שמור על מרחק של 20 מ' מדופן המבנה.

מינון מלכודות מומלץ לשטח

נגיעות נמוכה – 2 מלכודות לדונם.
נגיעות גבוהה – 3 מלכודות לדונם.

הוראות שימוש לפרומון משיכה

המוצר – שקית אטומה המכילה 4 נדיפיות.

הנחיות הפעלה והצבה

 • פתח את השקית האטומה עם ארבעת הפרומונים. שים לב לא לגעת עם הידיים בנדיפית!!!
 • הצב פרומון אחד במרכז השקע המוגבה של המלכודת.
 • החלף את הפרומון כל 4-6 שבועות.
 • אין להשתמש בפרומון אחר שלא מאותו סוג (הדבר עלול ליצור חוסר יעילות של הפרומון החדש).

זהירות!!

 1. אין לגעת בנדיפית בידיים.
 2. אין לפתוח את אריזת הפלסטיק של הנדיפית.

אחסון

 1. יש לשמור את הפרומון במקום מוצל וקריר.
 2. לאחסנה ארוכה – לשמור בטמפ' של כ 4 מעלות.
 3. חיי המדף הם כשנה מתאריך היצור. (תאריך היצור מודפס על גבי האריזה).

למידע נוסף פנה אלינו כאן