פשפש נזידיוקוריס

פשפש נזידיוקוריסבתצפית שערכנו בחלקה ללא שימוש בתכשירי הדברה בחוות גד"ש שבגליל העליון מצאנו 4 מינים של צרעות שהטפילו זחלים של טוטה אבסולוטה שני מיני צרעות ממשפחת הברקונידים Habrobracon hebetor Say (Braconidae) ו- Habrobracon sp. nr. nigricans
ושניים מהיוליפידים Hemiptarsenus ornatus (Nees 1834) (Eulophidae) ו- Sympiesis sp. nr. flavopicta Boucek 1958 שיעור ההטפלה הגיע ל 26%. מבין הטורפים מצאנו בכל השדות בהן דגמנו את פשפש נזידיוקוריס N. tenuis הידוע כאויב טבעי יעיל ביותר של טוטה אבסולוטה. בדגימות שערכנו שכיחותו בשדות מסחריים נעה בין רמה נמוכה של 0.06±0.5 פשפשים לצמח לשדה, לבין רמה גבוהה של 0.04±2.30 פשפשים לצמח לשדה. בחלקה בה לא השתמשנו כלל בתכשירי הדברה שכיחותו הגיעה גם ל20 פרטים לצמח והושגה הדברה מלאה של המזיק ללא שימוש בתכשירי הדברה. בניסוי מעבדה נמצא שנקבה בודדת מסוגלת לטרוף כ220±32 ביצים וזחלים בממוצע בשבוע ושהפשפש הינו טורף יעיל ביותר של המזיק מאחר ויעילותו עולה עם העליה בצפיפות הטרף.
בשלב זה נראה שאוכלוסיית האויבים הטבעיים בארץ כוללת מינים שהסתגלו למזיק החדש והם יעילים בהדברת הטוטה אבסולוטה. שימור אוכלוסית המועילים מאפשר לשמור את אוכלוסיית המזיק מתחת לסף הנזק הכלכלי בשדות של עגבניות לתעשיה. בניסוי שערכנו בשטחי עגבניות לתעשיה בחוות עדן ביחד עם יעקב נקש, רבקה רביב, תמר אלון, ארנון אלוש וד"ר שמעון שטיינברג מצאנו שפיזורים יזומים של פשפש נזידיוקוריס במינון של פרט לצמח מיד אחרי השתילה הובילו להפחתה מובהקת בנזק לפירות במהלך העונה ולפרי נקי לחלוטין בקטיף בהשוואה לטיפולי הביקורת המשקית.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן

הצהרה

חברת "ביו בי" שדה אליהו בע"מ מגדלת ומשווקת מוצרים ביולוגיים. הגידול מתבצע בשיטות חדשניות ביותר ומבוקר ע"י תקני איכות כגון: 9001:2008 ISO, וכן IOBC – תקן בינלאומי לגידול חרקים. כל המוצרים נבדקים להתאמה למפרט לפני שילוחם מהמפעל. אין החברה אחראית על תוצאת יישום המוצרים בשטח מפני שאין לה שליטה על אופן היישום, תנאים מקומיים, טיפול / אחסון המוצר שלא לפי ההוראות, וכו'.