מזיקים

אקרית הקורים

אקרית הקורים

כנימת עש הטבק

כנימת עש הטבק

כנימת עלה

כנימת עלה

 

זבוב המנהרות

זבוב המנהרות

כנימה קמחית

כנימה קמחית

תריפס קליפורני

תריפס קליפורני

 

תריפס הקיקיון

תריפס הקיקיון

טוטה אבסולוטה

טוטה אבסולוטה

חדקונית הדקל

חדקונית הדקל

 

אקרית עיוותים

אקרית עיוותים

קמחית הסולניים

קמחית הסולניים

זבוב פירות ים תיכוני

זבוב פירות ים תיכוני