כנימת עלה

כנימת עלה

המידע שיפורט להלן מתייחס בעיקר לכנימת עלה הדלועיים, Aphis gossypii, כנימת עלה האפרסק Myzus persicae וקרובתה M. nicotianae – מזיקים כלל עולמיים ורב פונדקאים אשר תוקפים מינים רבים של דלועיים (מלפפון, אבטיח, מלון), גידולי ירקות אחרים, פרחים וכן הדרים, כותנה וצמחי נוי שונים.
ממוקמות בעיקר בצדו התחתון של העלה ומוצצות את נוזלי הצמח מצינורות ההובלה שלו, גורמות כנימות העלה לנזק ישיר ועקיף כאחד. הן מחלישות את הצמח על-ידי שאיבת הנוזלים מתוכו ובכך מפריעות לצימוח התקין. הן מפרישות טל-דבש אשר לא זו בלבד שסותם את הפיוניות, אלא אף מעודד היווצרות פייחת שמשבשת את תהליך ההטמעה בצמח עקב אי-הגעתו של אור לרקמות הירוקות. בנוסף לכך מעבירות כנימות העלה וירוסים מחוללי מחלות מצמחים נגועים לבריאים.

תאור וביולוגיה כללית

כנימות עלה הינן חרקים קטנים ורכים (כ-2 מ"מ אורך) שמפתחים מושבות צפופות על הצמח. לגופן צורת אגס וצבען משתנה בין ירוק, צהוב, חום ושחור. הרגלים והמחושים דקים. מהחלק האחורי של הבטן מתרוממות זוג צינוריות שבעת סכנה מפרישות נוזל שעוותי שנועד לדחות אויבים פוטנציאלים. בוגרי הכנימה מופיעים הן כחסרי כנפיים והן כבעלי כנפיים;האחרונים בעיקר באוכלוסיות צפופות.

כנימת עלה בוגרת וצאצאיה

כנימות העלה מותאמות היטב לכיבוש בית גידול חדש בעזרת קצב ריבוי מהיר במיוחד. במרבית המקרים מורכבת אוכלוסייתן מנקבות בלבד שמתרבות רביית בתולין ומשריצות ולדות חיים. הפרטים הצעירים מסוגלים אפוא להיזון מייד לאחר היוולדם. הם גדלים במהירות ומתנשלים 4 פעמים טרם הגעתם לגודל מירבי כבוגרים. תהליך זה נמשך 6-5 ימים בטמפרטורה 26°c ו13- יום ב-16°c.
קצב הילודה הוא 6-3 פרטים לנקבה ליום משך מספר שבועות. קצב הריבוי הגבוה ביותר מתקיים בטמפרטורה סביב 23°c.

למידע נוסף פנה אלינו כאן