הדברה ביולוגית משולבת מתבססת על ניטור שבועי בשדה של מזיקים, אויבים טבעיים ומחלות. מאחר ולב ההדברה המשולבת הוא הפיקוח בשדה, מעסיקה ביו-בי עשרות פקחים שהתמחו בהגנת הצומח וביישום נכון של של אויבים טבעיים. פקחי ביו-בי נהנים מגיבוי בעזרת צוות מקצועי בכיר וזוכים להשתלמויות תקופתיות ולהדרכה שבועית.

מנהל כללי של שירותי שדה
משה כהן
נייד 054-5640911, דוא"ל: [email protected]

מנהל שרותי שדה
אריאל יפה
נייד: 054-6722702. דוא"ל: [email protected]

שיווק ערבה ובקעה
בעז קמינר
נייד 054-5640911, דוא"ל: [email protected]

מו"פ שדה
עמית שדה
נייד 054-6745351, דוא"ל: [email protected]

מנהלת ערבה ובקעה

נעה בראון
נייד: 052-8744320. דוא"ל: [email protected]

מנהל מרחב צפון
עומר נהרן
נייד: 054-2408445. דוא"ל: [email protected]

מנהל מרחב דרום ומרכז
אביאל טוקר
נייד: 054-5640710. דוא"ל: [email protected]

אחראי מכירות לשוק הפרטי
מינו יוגב
נייד: 054-5640575. דוא"ל: [email protected]

מנהל שרותי האבקה
ארנון אלוש
נייד: 054-5640709. דוא"ל: [email protected]