מצגות מקצועיות

מצגת ביולוגיית הבומבוס

ביולוגיית הבומבוס

מצגת האבקה בפלפל

האבקה בפלפל

מצגת האבקה בנשירים

האבקה בנשירים

מצגת הדברה ביולוגית של מזיקים פרוקי רגליים

הדברה ביולוגית של מזיקים פרוקי רגליים

 

מצגת הדברה ביולוגית בעגבניה בישראל

הדברה משולבת בעגבניה 2013

מצגת עגבניה 2014

הדברה משולבת בעגבניה 2014

מצגת ביו-פליי

ביו-פליי – זבוב הפירות הים תיכוני

נמטודות מועילות

נמטודות מועילות