Bio-Bee is Going Global

חברת ביו-בי מערכות ביולוגיות שבקיבוץ שדה אליהו בישראל, העוסקת בפיתוח והטמעת פתרונות הדברה ביולוגית משולבת בחקלאות, מדווחת על תחילת פעילות בהודו. החברה פועלת בשיתוף פעולה עם המכון הלאומי להדברה משולבת NCIPM)) והמכון למחקר בגפנים (NRC GRAPES) ועברה בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות לצורך קבלת אישורי יבוא.

GreenHouseביו-בי היא אחת מן החברות המובילות בעולם בתחום ההדברה הביולוגית המשולבת. ההדברה הביולוגית המשולבת מהווה פתרון יעיל וכלכלי להתמודדות עם מזיקים בחקלאות, תוך צמצום הסיכונים הכרוכים בהדברה כימית, כגון חלחול חומרים כימיים לסביבה, שאריות של חומרי הדברה בתוצרת החקלאית והתפתחות עמידות לחומרי הדברה בקרב מזיקים.

פעילות ביו-בי בהודו תתמקד בשלב הראשון במדינת מהרשטרה, ובקרנטקה השכנה לה. בשתי מדינות אלו ניתן למצוא ריכוזים של חממות וחקלאות מתקדמת למטרות ייצוא. ביו-בי מעסיקה צוות של אגרונומים מקומיים, אשר עברו הכשרה אינטנסיבית בישראל, בכדי שילוו את החקלאים באזור ויסייעו להטמעת הטכנולוגיה. אנשי מקצוע מטעם החברה בישראל, ילוו אף הם את התהליך ויספקו שירותי הדרכה, ייעוץ ובקרה. התוצאה הרצוייה היא השגת איזון בשטחי הגידול, בין אוכלוסיית המזיקים לאוכלוסיית האויבים הטבעיים שלהם. במצב מאוזן, מספר הריסוסים הנדרש יורד למינימום, וניתן לקטוף את התוצרת החקלאית בעיתוי מיטבי, ללא חשש משאריות של חומרים כימיים.

שחר כרמי, מנהל השיווק של Bio-Bee: "ההחלטה על תחילת הפעילות בהודו מתבססת, בחלקה הגדול, על הפתיחות והנכונות של החקלאות במדינה לאמץ את הפתרונות הטכנולוגיים המתקדמים ביותר ועל המודעות הגוברת ליתרונותיה הרבים של ההדברה הביולוגית הן בהשבחת הגידולים עצמם והן בהפחתת הסיכון לכוח האדם העוסק בחקלאות ולסביבה."

היקף החקלאות בהודו הוא אדיר. החקלאות מהווה כיום כ-15% מהתל"ג בהודו, ומספקת פרנסה לכ-50% מהתושבים. רוב התוצרת החקלאית בהודו מיועדת לשוק המקומי, אך בשנים האחרונות נעשים מאמצים רבים לעודד את הייצוא החקלאי. הייצוא ליעדים כגון מערב ארופה, צפון אמריקה ויפאן דורש לעמוד בסטנדרטים מחמירים ביותר בכל הנוגע להימצאות שאריות של חומרים כימיים. כמו כן יבואנים רבים דורשים מהחקלאים לעבוד לפי נהלי הגלובאל גאפ, אשר דורש שימוש בהדברה משולבת.

כרמי מציין כי ל- Bio-Bee ניסיון עתיר שנים בגידולים חקלאיים שאפשר למצוא בהודו, כגון פלפל, עגבניה, מלפפון, ענבים, הדרים, תות שדה ופרחי קטיף: "בישראל נעשה כיום שימוש בהדברה ביולוגית ב- 90% משטחי הפלפל ו-80% משטחי תות השדה. הצלחת הפתרונות שלנו מוכחת גם בגידולים נוספים, ביניהם עגבניות, מלפפונים, חצילים, פרחי קטיף, ענבים, הדרים ועוד. אנחנו מאמינים שההדברה הביולוגית המשולבת היא הפתרון הטוב ביותר לאורך זמן. היא תורמת לאיכות היבול, מגינה על איכות הסביבה, ושומרת על בריאותם של המגדלים והצרכנים כאחד".