השתלמות הדברה משולבת לפלשתינאים מיהודה ושומרון

בתחילת חודש יולי (1/7/13) התקיימה בביו-בי השתלמות בהדברה משולבת לפלשתינאים מיהודה ושומרון. בהשתלמות השתתפו כארבעים איש, ביניהם: חקלאים, אנשי משרד החקלאות הפלשתינאי, נציגי USAID, ונציגים מהמנהל האזרחי.
הנושאים שדוברו בהשתלמות: הדברה משולבת, על המועילים המיוצרים בביו-בי, על הפתרון של זבובי פירות מעוקרים להתמודדות עם בעיית הפזי"ת, על חדקונית הדקל האדומה ודרכי ההתמודדות הירוקות נגדה, על האבקה בעזרת בומבוס בירקות ובנשירים. כמו-כן המשתלמים סיירו במתקני הגידול של החברה.

Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 6
Slide 6
Slide 7
Slide 7