המגמה הירוקה של חברות הכימיה

לאחרונה ביקרו אותנו נציגים משתי קבוצות העוסקות בתשומות כימיות לחקלאות.
ביקרו אתנו נציגים העוסקים בפיתוח וקידום מכירות של קוטלי חרקים בחברת מכתשים. כמו כן היו אצלנו בסדנה משותפת נציגים מהמחלקה החקלאית של כצט-אגריקה.
בשני הביקורים ניכרה "המגמה הירוקה" העוברת גם על חברות הכימיה, ולובנו במשותף דרכים לשילוב מועיל ומוצלח של המועילים שמיוצרים בביו-בי עם קוטלי החרקים במגוון גידולים.

Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3