ביו-תות: פחות רעלים יותר בריאות

החקלאים ששותפים במועדון ביו-תות והקדימו בשתילת השדות, חדלו זה מכבר לרסס את השדות בתכשירים כימיים חריפים. פקחי הגנת הצומח מטעם חברת ביו-בי מבקרים בשדות ביו-תות אחת לשבוע ונותנים לחקלאים המלצות לשימוש מירבי בחרקים מועילים במקום בתכשירים רעילים.
הבוקר עם הנץ החמה קיבלו החקלאים ישירות לשדותיהם משלוח ראשון לעונה של אקריות טורפות מהמין פרסימיליס. האקריות הטורפות אורבות לאקריות המזיקות, מתבססות בשדה ומקימות דורות המשך, וחוסכות לחקלאי ריסוסים רבים ולצרכנים ספיגת רעלים מיותרת.

למידע נוסף מומלץ לעיין באתר ביו-תות – לחצו כאן

פיזור מועילים בשדות תותים של ביו-תות