הדברה משולבת זה ביו-בי: הצצה למו"פ ערבה 2014

לפני כשבועיים התקיימה בערבה התערוכה החקלאית הגדולה בישראל.
אלפי לקוחות ועמיתים למקצוע בקרו בביתן המחודש של חברת ביו-בי.
בביתן המחודש נחשפו המבקרים לעוצמתה של ביו-בי כחברה מובילה בתחום ההדברה המשולבת. כמו-כן הושם דגש בתערוכה על פעולותיה של ביו-בי בתחום ההדברה הירוקה שאינו בהכרח שימוש בחרקים מועילים.
לאור התפשטות חדקונית הדקל בכל אזורי הגידול בישראל, נרכשו בתערוכה מאות מלכודות לחדקונית והתגלתה התענינות רבה בהדברת המזיק על ידי נמטודות מועילות.

Mop-Arava1
Mop-Arava1
Slide 18
Slide 18
1
1
2
2
4
4
9
9
5
5
Slide 16
Slide 16
10
10
3
3
Slide 14
Slide 14
7
7
Slide 15
Slide 15
Slide 17
Slide 17
Slide 13
Slide 13
Slide 19
Slide 19
6
6
11
11