מצילים את הצבר בישראל : פיזור מושית קריפטלמוס – למלחמה בכנימה שמאיימת על משוכות הצבר

פיזור מושית קריפטלמוס – למלחמה בכנימה שמאיימת על משוכות הצבר

כנימה אלימה שנצפתה על שיחי צבר בצפון הארץ מאיימת להכחיד את משוכות הצבר בישראל, קק"ל ביחד עם חוקרי מרכז וולקני במשרד החקלאות, ובשיתוף חברת ביו-בי, בחרו בחיפושית המתאימה שתדביר את אוכלוסיית הכנימה ותרסן את התפשטותה. 150,000 חיפושיות טורפות משוחררות בימים אלה לטבע במשוכות הצבר הפגועות

"צמח הצבר הובא לארץ לפני כמאתיים שנים הפך לתו מזהה לא רק של הנוף הישראלי אלא לאייקון הישראליות של כולנו"

לאחרונה נצפו בעמק החולה משוכות צבר נגועות במזיק אשר גורם למותן. אנשי מקצוע ממרכז וולקני וקק"ל זיהו את הפגע: כנימת מגן Dactylopius opuntiae המכונה אֶצבַּרית המוכרת כמין אלים ששימש בעבר להדברת מיני צבר בדרום אפריקה ואוסטרליה.

אנשי המקצוע הבוחנים את הנזק הנגרם ע"י האֶצבַּרית מציינים שמרגע שזוהתה הכנימה האלימה, היה ברור שיש צורך בפעולה מיידית למיגורה שכן התפשטותה היא איום על קיום משוכות הצבר בכל הארץ.

מעקב שנועד לאמוד את היקפי הנגיעות מראה שעד כה האצברית התבססה בעמק החולה ובשוליו. במקומות אחדים כל צמחי הצבר הומתו ע"י הכנימה. ללא התערבות האצברית תתפשט במהירות לאזורים נוספים. על פי ניסיון העבר, כמו במקרים דומים אחרים, אין די בהדברה שגרתיות וריסון מתמיד ארוך טווח של אוכלוסיית האצברית יושג על ידי אקלום של אויבים טבעיים ספציפיים של הכנימה.

במקביל לתהליך של ייבוא אוייבים טבעיים ספציפיים לאצברית ואיקלומם בארץ, נבחרה חיפושית טורפת, מושית מהסוג קריפטולמוס, שאוקלמה בארץ לפני עשרות שנים, לריסון אוכלוסיות הכנימה. בניסויים במעבדה שבוצעו בשיתוף עם חברת ביו-בי משדה אליהו נמצא שהחיפושית היא אמצעי יעיל למטרה זו.

בפעולת חרום שיחררו חוקרי מרכז וולקני ויערני קק"ל, 150,000 חיפושיות "מושית קריפטולמוס", שגודלו במפעלי חברת ביו-בי למטרה זו, במוקדי הנגיעות על משוכות הצבר בצפון.

למידע נוסף אודות מושית קריפטולמוס לחצו כאן