בחינת מעוף חדקונית הדקל

בחינת מעוף חדקונית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus) בקרוסלת תעופה *

שי ברקן, המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז וולקני **
חדקונית הדקל האדומה היא מזיק שלד אוליגופאגי שמקורו בדרום אסיה ומלזיה הפוגע במספר רב של מיני דקל. על אף מאמצי הניטור וההדברה שננקטו במהלך השנים האחרונות, פגע מזיק זה באלפי עצים באסיה ובאגן הים התיכון והשמיד מאות דקלים גם בישראל (בעיקר קנריים אך גם תמר ווושינגטוניה). עד כה, לא נבחנה יכולת התפוצה המרחבית של החדקונית, אולם ידוע שהבוגרים מעופפים טובים הפעילים בעיקר בשעות האור ומסוגלים לעוף למרחק של מספר ק"מ. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את מאפייני התעופה של חדקונית הדקל כגון: טווח, מהירות וזמן מעוף, ואת תלותם במשתנים שונים כגון גיל, זוויג ומצב רבייתי של החדקונית. חשיפת מדדים אלה תאפשר לאפיין את יכולת התעופה של המזיק ולנבא את פוטנציאל תפוצתו.

לבחינת מדדים אלה, אספנו גלמים של חדקונית מעצים נגועים בטבע והדגרנו במעבדה עד הגחת החיפושיות מתוכם. עם ההגחה,זווגו חלק מן החיפושיות עם בני זוג מהמין השני, וחלקם האחר הוחזקו כבתולים למשך כל זמן הניסוי. יכולת התעופה של כל אחד מהפרטים – מזווגים ובתולים, נבחנה על גבי קרוסלת תעופה ממוחשבת כאשר לכל פרט הוקצו שלוש שעות תעופה במרווחי זמן של 7-10 ימים בין מעוף למעוף. על פי הנתונים שנאספו עד כה, נמצא שחדקונית הדקל מסוגלת לגמאׁ מרחק של עד 50 ק"מ ללא מנוחה, ומגיעה ליכולת תעופה מקסימלית בגיל 20-40 יום. כמו כן, לא נמצאו הבדלים ביכולת התעופה בין זכרים לנקבות או בין פרטים מזווגים ובתולים.

על פי ממצאי עבודה זו נראה כי טווח התעופה המרשים של חדקונית הדקל מאפשר לה תפוצה משמעותית ביותר המעמידה בסכנה עצים הנמצאים במרחק של עשרות ק"מ מעץ נגוע. יחד עם זאת, הגורמים המעודדים את תעופת חיפושיות אינם ברורים עדיין,כמו גם מידת ניצול פוטנציאל התעופה שלהן.

 

*תקציר מדו"ח מחקר שיפורסם בקרוב.

**שותפים למחקר:

אהרון הופמן וויקטוריה סורוקר, המחלקה לאנטומולוגיה, מרכז וולקני

ירון מלך, התעשייה האווירית לישראל

דב בנימיני, 4D MicroRobotics