"יודע חקלאי פיקוח…"- על עבודת הפיקוח

Sherutey-Sade

 

אמנון ויקינסקי, מגדל פלפל, פארן.

אנו עומדים בפתחה של עונה חדשה, ועם השתילים הראשונים שישתלו, תתחיל המלחמה המתמדת במזיקים למיניהם.
זכורה לי היטב תחילת הדרך בשימוש באויבים טבעיים כמענה לדרישת החקלאים לצמצום השימוש בחומרי הדברה. במצבים מסוימים היה קל לבוא בטענות אל ספק האויבים הטבעיים על חוסר היכולת לתת מענה ראוי למזיקים. מנגד, בלתי אפשרי, כמובן, לשטוח טענות מול חומר כימי…
לא כך הדבר היום. נראה שהאויבים הטבעיים (וספקיהם) הצליחו לרכוש את אמון החקלאים וקשה לראות את תחום ההדברה מתנהל כיום בלעדיהם.

נדמה שהמזיקים ממציאים עצמם מחדש בכל עונה ומזמנים אתגרים והתמודדויות חדשות לאויביהם הטבעיים ולחקלאים. התמודדות יעילה ומוצלחת במזיקים תלויה בהיכרות עם השטח, בזיהוי מוקדם, באבחון נכון ובטיפול יעיל. כל אלו דורשים ערנות, נוכחות בשטח ועין חדה ומנוסה של החקלאי והפקחים.
בהיעדר תנאים אלו, נזק בחלקה, שעשוי להתפרש כאסתטי בלבד, עלול להתברר מאוחר מדי, בשלב הקטיף, כנזק כלכלי משמעותי ובלתי הפיך. על כן לגילוי המוקדם ולטיפול היעיל יש השלכות ישירות על אופי הנזק והיקפו.

הפיקוח, כאמור, הוא האמצעי החשוב ביותר לתחילת תהליך ההדברה. כיסוי השטח כולו באופן מושלם בביקור שבועי אחד הנו משימה כמעט בלתי אפשרית. על כן נדרשת תשומת לב נוספת הן של החקלאי, והן של העובדים בשטח, עד כמה שניתן, לזיהוי מוקדי מזיקים. רציפות עבודת הפקח משנה לשנה אצל החקלאי תורמת להיכרות עם החלקות, לתשומת לב להופעת המזיקים באזורים קבועים בחלקה, ולהבנת ההשפעה של הגידולים הסמוכים, אשר מטופלים במשטר הדברה שונה.

תגובת החקלאי לריסוס הנדרש או לפיזור האויבים הטבעיים, היא בעלת חשיבות לא פחותה. שיטות הריסוס מגוונות ויכולות להשפיע על יעילות הריסוס, והחקלאי בוחר בדרך הרצויה לו על פי ניסיונו והאמצעי שעומד לרשותו, ועל פי אפשרויות הבקרה לאחר מכן. בקרה של החקלאי והפקח על הצלחת הריסוס או על התבססות האויבים הטבעיים בכל החלקה או במוקדים המטופלים, היא משמעותית להחלטה על המשך טיפול.

לסיכום – שיתוף פעולה של החקלאי עם הפקח יכול לתרום להעמקת הידע לגבי המצב בשטח ולא רק על פי הדו"חות הכתובים, והוא מלמד על גישתו של הפקח עבור עבודת הפיקוח.
החקלאי רואה בצדק את עבודת הפיקוח כשירות הנרכש מהחברה, מצפה לקבלו ברמה הראויה, כולל נטילת אחריות לתוצאות.

שתהיה לכולנו עונה מוצלחת.