הדברת מכרסמים

מיזם לאומי שעושה שימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות

תנשמות ובזים כמדבירים המיזם הלאומי שעושה שימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות הנו סיפור הצלחה מוכח ועתיד לצמצם אף יותר את השימוש ברעלים מזיקים בחקלאות, למינימום ההכרחי. אנו מקווים ומאמינים, כי הצלחת המיזם הלאומי שעושה שימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות, ואף עצם קיומו, הנם רק מדרגה ראשונה בדרך לשינוי להמשך קריאה