שירותי שדה

ההדברה המשולבת בעגבנייה בעזרת ביו-בי בצל האתגרים בחקלאות

עגבנייהמתוך קשיים רבים צמחה ההדברה המשולבת בעגבנייה. על ידי פיקוח צמוד ומקצועי של אנשי שירותי השדה של ביו-בי ובעזרת האקריות הטורפות נראה כי ניתן להתמודד עם הקשיים ולהגיע לתוצאות גידול מרשימות. להמשך קריאה