תות שדה

ביו תות עכשיו בשווקים!

מדבקת ביו-תות המקורית ל2014 גידול עם תו האיכות של “ביו-תות” מתבצע בליווי והדרכה צמודים של מדריכים חקלאיים, מומחים המבקרים את שטח הגידול אחת לשבוע, מביאים לחלקה טורפים וצרעות טפיליות להדברת המזיקים ובוחנים את הנחיצות בשימוש בחומרי הדברה כימיים היכן שהדבר מתבקש. להמשך קריאה

ביו-תות: פחות רעלים יותר בריאות

ביו-תות הבוקר עם הנץ החמה קיבלו החקלאים ישירות לשדותיהם משלוח ראשון לעונה של אקריות טורפות מהמין פרסימיליס. האקריות הטורפות אורבות לאקריות המזיקות, מתבססות בשדה ומקימות דורות המשך, וחוסכות לחקלאי ריסוסים רבים ולצרכנים ספיגת רעלים מיותרת. להמשך קריאה

פחות ריסוסים בעזרת החרקים המועילים

אקרית הפרסימיליס רוב מגדלי התות בישראל סיימו לשתול את שדות התות. החקלאים עדיין מרססים בתכשירים כימיים, אך תוך זמן קצר יתחילו להסתובב בשדות הפקחים של ביו-בי וידריכו את החקלאים כיצד להשתמש בחרקים טורפים וטפילים במקום להשתמש בתכשירים כימיים רעילים. הפסקת הריסוס הכימי לפני הפריחה ויצירת היבול מסייעת לכך שהפרי יהיה ללא שאריות רעלים. להמשך קריאה