מהי הדברה ביולוגית משולבת?

הדברה ביולוגית משולבת או באנגלית Integrated Pest Management) IPM) היא ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות בצורה ההרמונית ביותר על מנת להחזיק פגעים, במערכת חקלאית נתונה, ברמה שמתחת לסף הנזק הכלכלי. המניעים העיקריים להתפתחות ההדברה הביולוגית המשולבת בעשורים האחרונים היו: עמידות פגעים לחומרי הדברה, התפרצויות של מזיקים משניים, שבירת מנגנוני עמידות בצמחים וזיהום הסביבה.

(לצפייה בהרצאתו של ד"ר שמעון שטיינבר בנושא הדברה ביולוגית משולבת לחצו על הסרטון)

הדברה ביולוגית משולבת - הרצאתו של ד"ר שמעון שטיינברג

ביו-בי והדברה ביולוגית משולבת

חברת 'ביו-בי' נמצאת בחוד החנית של יישום הדברה ביולוגית משולבת, הכוללת רכיב עיקרי של הדברה ביולוגית, בגידולי ירקות חסויים. כרטיסי יעץ בדבר יישום המדבירים הביולוגיים מתוצרת 'ביו-בי' בשילוב עם חומרי הדברה כימיים ברירניים וניטור פגעים קפדני, פותחו עבור פלפל רגיל ופלפל אורגני-ביולוגי, תות-שדה, מלפפון ועגבנייה. בעונת 2006/2007 יושמה בארץ הדברה ביולוגית משולבת ב- 2000 דונם תות-שדה ליצוא באזור השרון, וב- 7000 דונם פלפל-מבנים ליצוא, בעיקר בערבה התיכונה והצפונית. המגמה היא להגדיל משמעותית את השטחים המטופלים בטכנולוגיה זו ובכך לתת מענה לדרישות השוק (יצוא ומקומי) בדבר הפחתת השימוש בחומרי הדברה בתוצרת החקלאית הטרייה. יודגש כי מגמה זו נתמכת כספית על-ידי מועצת הצמחים, חברות היצוא וכן משרד החקלאות. 'ביו-בי' היא הזרוע המבצעת של התהליך הזה וככזו תשקוד על שכלול ההדברה הביולוגית המשולבת בהיבט המקצועי, ייעול השיטה בהיבט הכלכלי והפיכתה לנחלת ציבור מגדלים/משתמשים גדל והולך. הדברה ביולוגית משולבת שואפת לשלב שיטות שונות לפיתוח ממשק הדברת פגעים, שיטות שתהיינה מעשיות, יעילות, כלכליות ועולות בקנה אחד עם אינטרס ההגנה על בריאות הציבור והסביבה. השיטות השונות בתכנית ההדברה המשולבת נגזרות ממדע החרקים והעכבישיים (אנטומולוגיה), מחלות הצמחים (פיטופתולוגיה), עשבים רעים ומדע הנמטודות (נמטולוגיה). לצפייה במצגת בנושא הדברה ביולוגית משולבת לחצו כאן

החקלאות והדברה ביולוגית משולבת

הדברה ביולוגית משולבת קשורה קשר הדוק עם ממשק הגידול החקלאי כולל היבטיו הכלכליים, אקולוגיה וגנטיקה של הפגעים השונים וכן דרכי הדברתם. דרכי ההדברה הנפוצות ביותר הן:

  1. הדברה כימית בדגש על חומרי הדברה ברירניים עד כמה שרק ניתן, היינו כאלה שיפגעו במזיקי המטרה ולא אורגניזמים מועילים ושיהיו בעלי השפעה מינימלית, אם בכלל, על בעלי דם חם ועל הסביבה.
  2. הדברה קולטורלית משמעותה שינויים והתאמות בשיטות הגידול שיכוונו להפחתת אוכלוסיות פגעים ולעידוד אורגניזמים מועילים. דוגמאות להדברה קולטורלית הן רבות ומגוונות, למשל: מחזור זרעים, שיטות עבוד, חיפוי קרקע וחיטוי סולרי, סניטציה נאותה בין מחזורי הגידול, גידולי מלכודת למזיקים שונים ולעומתם גידולי מפלט לשימור מדבירים ביולוגיים.
  3. הדברה באמצעות התערבות בתפקוד הפיסיולוגי או ההתנהגותי של המזיקים. כך למשל, שימוש בפרומוני מין של מזיקים לצרכי ניטורם או הדברתם בדרך של לכידה המונית או בלבול זכרים, חומרי הדברה שמשמשים כמווסתי גידול חרקים משפיעים על ההתפתחות הנורמלית והגלגול של מזיקים, שיטת הזכרים העקרים נועדה להדביר מזיקים באמצעות השפעה על מהלך רבייתם.
  4. הדברה ביולוגית, אשר משתמשת באורגניזמים חיים לשם הדברת פגעים במערכת החקלאית. הדברה ביולוגית באמצעות פרוקי רגליים (חרקים ואקריות, טורפים וטפילים) היא היא תחום התמחותה של חברת 'ביו-בי' ששמה לה למטרה להציב את ההדברה הביולוגית במרכזה של כל תכנית הדברה