מועילים

צרעת אנגירוס

צרעת אנגירוס

פשפש אפידיוס

צרעת אפידיוס

צרעת דיגליפוס

צרעת דיגליפוס

אקרית הפרסימיליס

אקרית הפרסימיליס

אקרית סבירסקי

אקרית סבירסקי

פשפש אוריאוס

פשפש אוריוס

פשפש נזידיוקוריס

פשפש נזידיוקוריס

מושית קריפטולמוס

מושית קריפטולמוס

מלכודת לטוטה אבסולוטה

מלכודת לטוטה אבסולוטה

מלכודת לחדקונית הדקל

מלכודת ונמטודות לחדקונית הדקל

הדברת פזי

הדברת פזי"ת בפרדסי ישראל