חלילות בעגבניות, התופעה ומחולליה

מאת שאול אביאל, שרות שדה ביו-בי

תופעת חלילות בעגבניות הינה ליקוי פיסיולוגי, המוכר בארצות שונות מזה שנים רבות. התופעה נפוצה בעיקר בעגבניות חממה בתקופת הסתיו המאוחר, החורף והאביב המוקדם. בגידול עגבניות בשטח הפתוח קיימת התופעה בעיקר בסתיו המאוחר והחורף.

מהי חלילות?

תופעת החלילות באה לידי ביטוי בחלל שנוצר בין הרקמה הפרנכימטית של השליה ובין הפריקרפּ (דופן הפרי) (Palevitch and Kedar, 1969).
במחקרים רבים נמצא שזנים שונים רגישים במידה שונה לתופעה.
בנוסף, הראו מחקרים רבים שזנים בעלי פרי גדול ומספר תאים רב נפגעים מן התופעה פחות מאשר זנים בעלי פרי קטן ומספר תאים מצומצם.
השִׁליה (פלצנטה) היא זו שתוכנה ממלא את חלל פרי העגבניה.
התפתחותה של השליה מושפעת מהורמונים צמחיים; בעיקר מאוקסין(1) ומהיחס שבינו לבין הציטוקינין. מצבי עקה, בעיקר טמפרטורות קיצוניות, עלולים לגרום להפרשה מועטת של אוקסין ומכאן לבעיות בצמיחת רקמת השליה. זנים שונים מגלים רגישות שונה לטמפרטורות קיצוניות. כתוצאה מכך ניתן להבחין בשונות בתופעת החלילות בזנים השונים. מכאן נובעת הטענה שהגורם המשמעותי ביותר בהתמודדות עם תופעת החלילות הוא איכות הזן.

הגורמים לחלילות

תופעת החלילות נגרמת כתוצאה מהפרת האיזון בצמח. הדבר קורה למשל כתוצאה מממשק השקיה והזנה שגוי, ובדרך כלל כאשר חל שנוי משמעותי במזג האוויר. ישנם מגדלים שאינם משנים את נוהלי ההשקיה וההזנה די הצורך בתקופת המעבר מן הקיץ לחורף. בתקופה זו הצמח אינו זקוק לכל מה שמוזרם אליו והעודפים גורמים לצימוח מיותר על חשבון איכות הפרי. כמו כן , במעבר מן החורף לקיץ, על המגדל לשנות את ההזנה וההשקיה ברגישות רבה ולהתייחס לרמת המבלע(2). יש לקחת בחשבון שלעתים הצמח נושא כמות קטנה של פרי ותוספת אוטומטית של דשן, תגרום שוב לחוסר איזון שיפגע באיכות הפרי (צבי וינר, יואל מסיקה, "זרעים גדרה", שיחות בע"פ).
קידר ואייזנברג (1989), במאמרם אודות גידול עגבנייה מציינים גורם נוסף המעורב בתופעה והוא עוצמת האור. בניסוי שנעשה בחורף 1977 בחוות הבשור נמצא שהצללה של 34 ו- 55 אחוזים מעוצמת האור הגבירה את חלילות הפרי.
שימוש לא מדויק בחומרי צמיחה גורם אף הוא לחלילות.

באשר לדרכי המניעה, להלן ציטוט מתוך מאמרם: "דרכי מניעה או הדברה"

  1. זנים עמידים.
  2. הזנה מאוזנת.
  3. השקיה במשורה.
  4. שימוש נכון בחומרי צמיחה.
  5. ניקוי גג בית-הצמיחה לשיפור חדירת האור.

הערות שוליים:
1. האוקסין הרלבנטי, ( Indole 3-acetic acid) IAA, מסונתז בצמח בעיקר ברקמות בהן מתרחשת חלוקת תאים אינטנסיבית.
2. כדי להסביר את מנגנון ההובלה בצמחים נהוג להשתמש בשני מונחים: "מקור" ו"מבלע". חלקי הצמח שיוצרים מוטמעים ושולחים אותם לחלקי צמח אחרים נקראים "מקור", ואילו חלקי הצמח שמקבלים את המוטמעים נקראים "מבלע".

מקורות:
1. נ. קידר, ח. גייזנברג, (1989) העגבניה, האנציקלופדיה החקלאית, ירקות א'.
2. ע. זיידאן, (2001) גידול עגבניות בבתי צמיחה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שה"מ, האגף לירקות.
3. D. Palevitch and N. Kedar. (1969), Resistance of tomato cultivars and progenies to fruit hollowness. Euphytica Volume 19, Number 2, 253-260.