קורס פקחי ירקות בנושא הדברה משולבת

בתחילת חודש יוני 2013 התקיים בביו-בי קורס עבור פקחי ירקות בנושא הדברה משולבת. בקורס השתתפו כשלושים פקחים ומגדלים, והוא מהווה חלק ממערך ההכנה וההדרכה מטעם ביו-בי לקראת עונת הפלפל הבאה בערבה. במהלך הקורס למדו המשתתפים על מגוון המזיקים בפלפל ועל החרקים המועילים שמיוצרים בביובי כמענה לאותם מזיקים. כמו-כן השתתפו המשתלמים במעבדה לזיהוי החרקים וסיירו במתקני הגידול של החברה.

Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 4
Slide 4
Slide 5
Slide 5
Slide 6
Slide 6
Slide 7
Slide 7
Slide 8
Slide 8
Slide 9
Slide 9
Slide 10
Slide 10
Slide 11
Slide 11
Slide 12
Slide 12
Slide 13
Slide 13
Slide 14
Slide 14
Slide 15
Slide 15