זרקור על האבקה בפלפל

NP-pepper-flower
בימים אלו מתחילים מגדלי הפלפל בבקעה ובערבה להאביק את הפלפל בעזרת דבורי הבומבוס.
האבקה בעזרת דבורת הבומבוס משפרת את החנטה, מגדילה את כמות הזרעים ומגדילה את הפרי עצמו.
למידע ופרטים נוספים צפו במצגת כאן.

בהצלחה
שירותי האבקה ביו-בי