כנימה קמחית

כנימה קמחית

כנימה קמחית – קמחית ההדר, Planococcus citri, הינה מזיק כלל-עולמי בעל טווח פונדקאים רחב. על העיקריים שבהם נמנים ההדר, אפרסמון, בננה, גפן וכן מינים רבים של צמחי נוי. הקמחית גורמת לנזק ישיר ועקיף לצמח הפונדקאי על-ידי מציצת נוזלי הצמח מצינורות ההובלה שלו. הנזק הישיר מתבטא בעיוות והצהבה של עלווה המלווה לעיתים בנשירת עלים. במצב שכזה עלולים גם פרחים ופירות לנשור. הנזק העקיף נוצר בעטיה של הכמות הרבה של טל-דבש המופרשת על-ידי הכנימה. הפרשה מתוקה זו נדבקת לעלים, גבעולים, פרחים ופירות שם היא משמשת מצע גידול לפטריות הפייחת. זו האחרונה, לבד מהנזק האסתטי שהיא גורמת, מביאה גם להפרעה חמורה בתהליך ההטמעה ברקמות ירוקות של הצמח. בהדרים, טל הדבש שמפרישה הקמחית שיושבת בעוקץ הפרי מושך מזיקים נוספים ביניהם עש החרוב ועש קליפת ההדר. אלה מחריפים את הנזק עד כדי נשירת הפרי.

ביולוגיה כללית

קמחית ההדר הינה חרק קטן, ביצתי, בעל יכולת תנועה מוגבלת, מכוסה בגדילי שעווה באורכים שונים. הנקבה הבוגרת מטילה ביצים לתוך שק הבנוי מהפרשת שעווה. מתוך הביצה בוקע זחלן צהבהב בעל שש רגליים אשר חסר את מעטה השעווה. לאחר דרגת הזחלן (דרגה ראשונה) עוברת הכנימה שני נשלים נוספים בסיומם נוצר בוגר ממין זכר, או לחילופין שלושה נשלים המובילים לבוגר ממין נקבה. בתנאים אופטימליים (טמפרטורה26°c ולחות יחסית 60%) משלימה הקמחית מחזור חיים מביצה ועד לבוגר בתוך 30 יום.

למידע נוסף פנה אלינו כאן