פלפל במבנים - אורגני-ביולוגיהדברה משולבת בפלפל

פלפל במבנים – אורגני-ביולוגי

כל האגרוטכניקה (עבוד, טיפול בצמח, וכו') אמורה להתנהל בהתאם לכללים של חקלאות אורגנית ביולוגית.
להלן המלצותנו להדברת מזיקים ומחלות בפלפל אורגני-ביולוגי במבנים. המלצות אלה מתמקדות בשילוב האויבים הטבעיים שלנו בממשק ההדברה בגידול. לפני יישום האויבים הטבעיים יש להתחשב בדפי ההנחיות שלנו בדבר שילובם עם חומרי הדברה המורשים לגידול אורגני-ביולוגי כפי שמופיעים ברשימות השירותים להגנת הצומח ולביקורת של מדינת ישראל.

 • במקרה של שימוש בדבורי בומבוס במסגרת שירותי האבקה בגידול, יש להתייחס לדפי ההנחיות של 'ביו-בי', שדה אליהו בנוגע לשילוב הדבורים עם חומרי הדברה המותרים לגידול אורגני-ביולוגי. ככלל, משתלבים החומרים המאוזכרים בדפים אלה עם האויבים הטבעיים שמיושמים בפלפל. יש לקרוא בעיון את ההנחיות ליישום האויב הטבעי. בעת שימוש בחומר הדברה יש לקרוא בעיון את התווית ולוודא, מתוך הרשימות המתאימות, שהחומר מותר בשימוש על התוצרת ליצוא ו/או לשוק המקומי.
 • חשוב לזכור שגם טיפול בחומר מותר, עלול לפגוע בדרך זו או אחרת בצמח. מומלץ אפוא להפחית את הטיפולים למינימום.

הכנות במשתלה

 • לוודא טיפול מונע לאקרית עיוותים ולתריפס הקיקיון.
 • הובלת השתילים מהמשתלה לשטח צריכה להיות באופן שיהיו מוגנים מפני חרקים.

במבנה

 • להקפיד על ניקיון מוחלט משאריות צמחים של גידול קודם וסגירה מוחלטת של המבנה כשבועיים לפני שתילה ברשת נגד חרקים 50 מש.
 • להשמיד את כל קיני הנמלים במבנה וסביבתו כשבועיים לפני השתילה. מומלץ לעשות זאת באמצעות פיזור פירתרום אבקתי או נמלית בפתח הקן.
 • להכניס את השתילים למבנה הסגור מייד עם הגעתם מהמשתלה.
 • אם לא ניתן במשתלה, מומלץ לתת טיפול מונע נוסף נגד אקרית עיוותים ותריפס קיקיון על מגשי השתילים לפני השתילה.
 • קמחית הסולניים הינה מזיק שיכול לעבור מעונה לעונה בבית שורשים של עשבי-בר שונים. לפני השתילה יש להשמיד ולסלק עשבים בתוך המבנה ומחוצה ובצמוד לו.
 • כדי לסייע בהצלחת ההדברה הביולוגית של התריפס הקליפורני (ראה להלן), מומלץ שמספר זני הפלפל בכל מבנה לא יעלה על שניים עד שלושה.
 • מומלץ לבחור זנים בעלי עמידות לוירוס הנבילה של העגבנייה (TSWV). רצוי מאוד שלא לשתול זנים עמידים ורגישים באותו מבנה.
 • מומלץ לפרוס יריעות דבק צהובות בהיקף הגידול ללכידה המונית של בוגרי תריפס קליפורני וכנימת עש הטבק.

לאחר השתילה – הנחיות כלליות

עפ"י החלטת הפקח ובכל מקרה של חשש מוקדם לאי-קליטה של האויב הטבעי, לתכנן פיזור ניסיון של האויב הטבעי על-מנת להבטיח את קליטתו בעת הפיזור ההמוני.

להורדת דף המוצר לחצו כאן

למידע נוסף פנה אלינו כאן